Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Numberline Security a Veeam rozšiřují vyspělý model nulové důvěry pro zvýšení kybernetické odolnosti

Veeam Software, lídr v oblasti Data Protection a Ransomware Recovery, představil Zero Trust Data Resilience (ZTDR) model odolnosti dat, který má organizacím pomoci snížit rizika spojená se stále rostoucím množstvím hrozeb v oblasti zabezpečení dat a zlepšit jejich celkovou odolnost. Řešení ZTDR, vyvinuté ve spolupráci s odborníkem na nulovou důvěryhodnost Jasonem Garbisem ze společnosti Numberline Security, aplikuje principy nulové důvěryhodnosti na zálohování a obnovu dat a představuje rozšíření Zero Trust Maturity Modelu doporučovaného Agenturou pro kybernetickou a infrastrukturní bezpečnost (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, CISA). Pro ZTDR je zásadní oddělení systémů pro správu záloh a úrovní jejich úložišť do samostatných zón odolnosti, aby se zmenšil prostor pro útoky a omezil se potenciální rozsah škod při úspěšném útoku. Neměnné úložiště záloh pak zajistí, že data nemohou být změněna ani v případě úspěšného ransomwarového útoku.

Moderní a efektivní zabezpečení je založeno na principu nulové důvěry, který nahrazuje stále méně efektivní přístup, postavený na zabezpečení perimetru. Většina řešení nulové důvěry ale nezahrnuje zabezpečení systémů zálohování a obnovy dat, přestože zálohovaná data jsou často hlavním cílem útočníků, jak v případě ransomwaru, tak při exfiltraci dat. Studie Veeam Data Protection Trends Report 2023 zjistila, že 93 % ransomwarových útoků je zaměřeno právě na zálohovací úložiště.

„Zálohovací infrastruktura představuje ze své podstaty velký prostor pro útoky, protože musí mít přístup ke čtení i zápisu do produkčního prostředí, které zahrnuje prakticky všechny podnikové aplikace a lokální i cloudové zdroje dat,“ řekl Jason Garbis, zakladatel společnosti Numberline Security. „Pro snížení tohoto rizika navrhují společnosti Numberline a Veeam praktické nástroje Zero Trust Data Resilience, včetně základních principů, architektury a modelu vyspělosti. Naším cílem je pomoci organizacím zaplnit mezeru v jejich bezpečnostní strategii, když rozšíříme princip nulové důvěry také na zálohování a obnovu dat a dosáhneme tak vyšší kybernetické odolnosti.“

V rámci CISA Zero Trust Maturity Modelu je oblast „Data“ jedním z pěti pilířů, v rámci kterých je identifikováno pět klíčových funkcí: Správa inventáře dat, kategorizace dat, dostupnost dat, přístup k datům a šifrování dat. Rozšíříme-li tento model na kriticky důležitou funkci zálohování a obnovy dat, pak budou zásady ZTDR následující:

  • Přístup jen s nejnutnějšími oprávněními
  • Neměnnost
  • Odolnost systému
  • Proaktivní ověřování
  • Provozní jednoduchost

Aby společnost Numberline pomohla organizacím nastoupit cestu k zavedení těchto zásad, vypracovala podrobný ZTDR Maturity Model a referenční architekturu ZTDR, která zahrnuje tyto klíčové atributy pro zvýšení odolnosti dat:

  • Segmentace pro jasné oddělení zálohovacího softwaru a úrovní zálohovacích úložišť, aby se vytvořily různé zóny odolnosti, které minimalizují prostor pro útoky a snižují následky případného úspěšného útoku.
  • Neměnnost záložního úložiště, která zajišťuje, že data nelze upravit ani smazat.

„Nejnovější výzkum společnosti Veeam ukazuje, že 75 % ransomwarových útoků na zálohy je úspěšných,“ řekl Danny Allan, technický ředitel společnosti Veeam. „Pro zachování chodu podniků je nezbytné zajistit neměnnost dat a dodržovat osvědčené postupy, jako je například Zero Trust Data Resilience (ZDTR). Pomocí ZTDR Maturity Modelu může každá organizace vytyčit svou cestu k vyššímu zabezpečení dat a kratší době výpadků. Veeam se vždy hlásil k tomuto architektonickému přístupu a nyní spolupracujeme s partnery v oblasti úložišť na implementaci špičkového modelu nulové důvěry.“

„V boji proti rostoucím kybernetickým hrozbám, jako je ransomware, je naléhavě nutné sjednotit a posílit efektivitu IT a zabezpečení s využitím řešení jako je i princip nulové důvěry,“ řekl Christophe Bertrand, Practice Director ve společnosti ESG. „V našem nejnovějším průzkumu o stavu ransomwaru jsme zjistili, že 86 % respondentů si celkově myslí, že klíčovou strategií ochrany před ransomwarem je právě nulová důvěra. Zero Trust Data Resilience je zásadní pro řešení těchto potřeb, aby bylo dosaženo robustnějšího zabezpečení prostřednictvím rychlejší a bezpečnější obnovy.“

Celý model Zero Trust Data Resilience, základní principy, doporučená architektura a Maturity Model jsou k dispozici v bezplatné příručce na https://go.veeam.com/zero-trust-data-resilience.

Značky: