Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa zjednodušuje svoje procesy. Z dôvodu skvalitnenia a zrýchlenia služieb v jej pobočkách a vysunutých pracoviskách klienti uskutočnia svoje platby výhradne bezhotovostne. Využiť môžu platobné terminály, bankový prevod, či poštové poukážky. Tieto možnosti tak zabezpečujú moderný, spoľahlivý a bezpečnejší spôsob platieb spojených so sociálnym poistením.

Pre tento krok sa Sociálna poisťovňa rozhodla postupne, na základe skúseností z tzv. pandemického obdobia. Od apríla 2020 bola v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie zrušená hotovostná forma úhrady poistného penále a pokút, a to z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.

Od 1. júla 2022 sa stávajú bezhotovostné úhrady trvalými. Platby bankovkami a mincami na pracoviskách Sociálnej poisťovne nahradia platby platobnými terminálmi, bankovými prevodmi alebo poštovými poukážkami. Svoje záväzky si tak klient dokáže uhradiť aj bez návštevy pobočky.

Uhradiť si bezhotovostným spôsobom klienti môžu:

  • poistné na sociálne poistenie
  • povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  • penále a pokuty
  • bezhotovostne vrátiť prípadné neprávom vyplatené dávky

Značky: