Partnerom novej mobilnej aplikácie Filatelista je Slovenská pošta. Určením aplikácie je sprístupniť slovenské poštové známky verejnosti.

Na svoje si prídu nielen zberatelia, ale aj obdivovatelia známkovej tvorby, pretože prostredníctvom aplikácie si môžu vytvárať vlastné známkové albumy a zakladať do nich elektronické známky podľa vlastného výberu. Aplikácia Filatelista obsahuje úplnú kolekciu poštových známok Slovenskej republiky vydaných Slovenskou poštou od roku 1993 do konca roka 2019. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku a určená pre deti od 4 rokov.

Používateľ aplikácie si môže jednotlivé známky uložiť do svojho albumového listu, môže si pozrieť ich grafický detail, prečítať informácie o známkach a zoznámiť sa so súvisiacimi produktmi, ako napríklad obálky prvého dňa (FDC) a príležitostné poštové pečiatky. Kolekcie slovenských známok si môžete ukladať do preddefinovaných albumových listov zo zvolených zásobníkov známok. Aplikáciu si môžu stiahnuť zatiaľ len používatelia iOS zariadení (iPone a iPad), pripravuje sa aj verzia pre Android telefóny.

Google Play

Aplikácia Filatelista obsahuje 10 albumov, ktoré zobrazujú všetky slovenské známky a filatelistické produkty vydané od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 do súčasnosti, resp. do konca roka 2019. Jeden album slovenských známok je dostupný zadarmo a na otvorenie všetkých ostatných 9 albumov je potrebné uhradiť sumu len 2,30 eur. Aplikácia obsahuje aj demo ukážku albumov známok štátu Kanada, ktorá sa ako jedna z prvých krajín na svete zapojila do tohto unikátneho projektu zameraného na rozvoj filatelie. Aplikáciu vyvinula spoločnosť MAPLE PRESS s.r.o.

Slovenská poštová známková tvorba patrí medzi svetové špičky. Práve preto Slovenská pošta prijala príležitosť byť partnerom projektu, ktorý prezentuje poštové známky a podporuje zberateľstvo. Vydané poštové známky často odrážajú historické míľniky v spoločnosti, preto môžu byť použité aj pri výučbe histórie. Tiež majú svoju umeleckú hodnotu. O ocenení ich krásy, či forme spracovanie hovoria aj Slovenskou poštou získané prestížne medzinárodné ocenenia v oblasti filatelie.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.