Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej Elektrickej stanice Mierovo a ďalších súvisiacich elektrických vedení vyše 20 miliónov eur. Európska Únia tento projekt spolufinancuje vo výške 35 %.

Vyššia bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny

Vďaka nasadeniu smart zariadení sa tak zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie v danom regióne. My sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia za účasti Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva ZSE, zástupcov spoločnosti Západoslovenská distribučná, miestnej samosprávy a realizátorov. Celá stavba by mala byť ukončená do konca roka 2024.

základného kameňa za účasti predsedu predstavenstva ZSE, Markusa KaunehoZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Poklepanie základného kameňa za účasti predsedu predstavenstva ZSE, Markusa Kauneho

Elektrická stanica Mierovo sa buduje v rámci projektu Danube Ingrid čo výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPS a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON.

Región na západe Slovenska

No a aký je to región? Mierovo je na západnom Slovensku, neďaleko Bratislavy. Nároky na rozvoj distribučnej sústavy sa v tomto regióne zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potrebou rozširovania nabíjacej infraštruktúry. Rovnako treba počítať s tým, že ďalšie požiadavky narastú po dostavaní dopravného spojenia D4/R7.

Vystúpenie predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa ZSD, Radoslava HaluškuZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Vystúpenie predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa ZSD, Radoslava Halušku

Lokalita Mierovo teda nebola zvolená náhodne. Leží medzi dvojicou existujúcich 110/22 kV elektrických staníc Západoslovenskej distribučnej v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede. Je teda ideálnym miestom na nový napájací bod. Po vybudovaní Elektrickej Stanice Mierovo dôjde k zníženiu zaťaženia oboch uvedených elektrických staníc a k vylepšeniu napäťových pomerov v distribučnej sústave 22 kV v tejto oblasti. Novovzniknuté vedenia budú vo významnej miere ukladané pod povrch zeme, čo je pozitívne z pohľadu ich budúcej spoľahlivosti ako aj vo vzťahu k životnému prostrediu.

Základný kameň elektrickej stanice MierovoZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Základný kameň elektrickej stanice Mierovo

Moderná elektrická stanica

Elektrická stanica Mierovo tak bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne, ktorá sa dá perspektívne ľahko rozšíriť. Stanica bude vybavená riadiacim a informačným systémom, ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.

Zdroje: vlastné, ZSD

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.