Pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu, ktorý sme oslavovali 7. februára 2017, eSlovensko otvorilo neZavislost.sk – Centrum prevencie internetovej závislosti.

Cieľom projektu je uviesť do povedomia ľudí mobilnú aplikáciu neZávislosť, ako aj informačný portál www.nezavislost.sk, vytvoriť aktívnu sieť odborníkov a centier pomoci v regiónoch a venovať sa výskumnej činnosti týkajúcej sa problematiky online závislostí.

Výskumy na Slovensku totiž ukázali, že 2 – 3% používateľov internetu sú zavislí od určitej online aktivity. Podľa všetkého, najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15 – 30 rokov – častejšie chlapci, ako dievčatá.

Založené centrum vzniklo v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty. Úlohou centra je spájať informácie, výskum, poradenstvo a klinickú prax s možnosťami súčasných technológií a docieliť tým, aby sa vzniku online závislostí u mladých predchádzalo. Aplikácia neZávislosť má zasa pomáhať so sebapoznaním, posilniť dobré vlastnosti a rozpoznávať ľudské limity. Je to kľúčové v liečbe závislostí a najlepšia cesta prevencie.

Súčasťou projektu neZavislost.sk bol aj celoslovenský workshop, v ktorom vystúpili odborníci najmä z oblasti psychológie, sociológie a pedagogiky.

Aplikácia neZávislosť anonymne meria čas trávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov. Aplikácia má preventívno-informatívny účel, nestanovuje diagnózu používateľov.

App Store