Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. prichádza s novým fondom nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund. V novembri je fond nehnuteľností otvorený pre prvých investorov. Značka GOLDSIDE zákazníkom prináša jednoduché a používateľsky príjemné investovanie.

Investičná správcovská spoločnosť GOLDSIDE Asset Management pri zhodnocovaní investovaných financií deklaruje otvorený a rovnocenný prístup k zákazníkom. Prvým investičným produktom je otvorený podielový fond GOLDSIDE Real Estate Fund, vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností. Minimálna investícia do fondu začína už od 20 eur. Investičný horizont fondu je nastavený na minimálne 3 roky.

Základom sú investície do nehnuteľností

Stratégiou fondu je predovšetkým investovať do kúpy majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Peňažné prostriedky budú investované aj do iných aktív, a to najmä do dlhopisov, podielových listov, cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku. Depozitárom fondu je Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Prvou investíciou do  fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund je výrobno-logistická hala s administratívou patriaca realitnej spoločnosti Solčany Properties, a.s. s prenajímateľnou plochou 13 750m2.

GOLDSIDE prinesie konkurenciu

„Lokálny investičný trh ovládajú v podstate 3-4 subjekty, ktoré tu pôsobia prakticky od jeho vzniku. Chceli sme do tohto prostredia priniesť nový pohľad na investovanie, kde sa na úspechu a neúspechu našich produktov chceme podieľať spoločne s investormi, čo je na slovenské pomery prevratná vec. Chceme tiež cielene odstraňovať umelé bariéry v dostupnosti investovania, ako sú napríklad neadekvátne vysoké poplatky bez ohľadu na výnos či príliš komplikované a pre klienta nezrozumiteľné produkty. Veríme, že sa to dá robiť aj inak, pričom dokážu zarobiť všetci,“  bližšie popisuje ich stratégiu Peter Janiga, predseda predstavenstva GOLDSIDE Asset Management.

Informácie o spoločnosti a investovaní do fondu

Investičná správcovská spoločnosť GOLDSIDE Asset Management pripravila pre svojich budúcich zákazníkov zrozumiteľnú informačnú platformu www.goldsidefunds.sk, kde nájdu všetky potrebné informácie o spoločnosti, jej filozofii, ako aj o produktoch či postupe pri investovaní.

Značky: