Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hovorí sa, že žijeme v dobe dátovej a tie správne dáta majú bez preháňania hodnotu zlata.

Začať s dátovými analýzami však nemusí byť vôbec jednoduché, najmä ak nemáte skúsenosti a profesionálneho dátového analytika si zatiaľ neviete dovoliť. Toto je 5 otázok, ktoré si potrebujete zodpovedať, kým urobíte prvý krok smerom k analýze dát.

Dátové analýzy so skutočným prínosom nie sú samozrejmosťou

Dynamické a čoraz národnejšie podnikateľské prostredie kladie stále väčšie nároky nielen na manažérske, ale aj analytické schopnosti. O dátach sa hovorí ako o zlatom gráli, kedy vďaka nim môžete dosiahnuť významné úspechy. Zapojenie technológií totiž umožňuje zbierať a vyhodnocovať taký rozsah dát, ktorý bol ešte donedávna celkom nepredstaviteľný. Ich analýza teda nie je len niečím, čím sa zaoberať, ak vám zvýši čas, ale doslova nevyhnutnosťou.

Aby bola dátová analýza skutočným prínosom, je potrebné vykročiť správnym smerom a určiť si konkrétne ciele, ktoré vďaka nej chcete dosiahnuť. Okrem toho, aj advokáti z GKG – advokátska kancelária vedia, že cestu k dôležitým odpovediam dláždia správne položené otázky. Na tie sme sa nižšie zamerali, pretože hneď v začiatkoch je dôležité správne sa pýtať.

Aké druhy dát budete analyzovať?

Dôležitou otázkou hneď na úvod je, aké dáta budete analyzovať a aký je ich zdroj? Pôjde o textové, číselné údaje, prípadne o údaje, ktoré už máte v štruktúrovanej podobe? Alebo máte zdroje, z ktorých bude potrebná dáta dolovať? Zanalyzujte si tiež, aké dáta vám poskytujú systémy, ktoré už využívate, ako napríklad rezervačný systém Calendiari.

Analýza dátZdroj: elements.envato.com
Analýza dát

Aký je objem analyzovaných dát?

Spracovať menší počet údajov môžete celkom pohodlne aj s použitím excelovskej tabuľky. Pri spracovávaní tzv. big data budete už ale potrebovať špecializované nástroje a vyšší výpočtový výkon, preto sa určite oplatí poradiť s expertmi na podnikové IT riešenia z S4B Solution 4 business.

Do akej miery máte technické znalosti?

Jednoduchú dátovú analýzu zvládnete urobiť aj po celkom krátkom školení. Tie zložitejšie si už ale vyžadujú vzdelanie, skúsenosti a tiež technické znalosti. Všetko navyše závisí aj od toho, aký nástroj na analýzu dát si vyberiete. Technicky zdatnejší so skúsenosťami s programovaním môžu využiť jazyky Python, Java alebo SQL.

Ktorá metóda analýzy dát je vám najbližšia?

Dátové analýzy je možné realizovať rôznymi metódami a v zásade ich delíme na exaktné a empirické. Ich využitie závisí okrem iného aj od objemu údajov, nástrojov, ktoré máte k dispozícii a cieľov, ktoré chcete dosiahnuť.

Aký bude formát výstupu a aké bude jeho ďalšie využitie?

Dôležité je zodpovedať si aj to, aký očakávate formát výstupu. Výsledkom analýzy totiž môže byť jednoduchá excelovská tabuľka alebo aj zložitý vzťahový diagram či prehľadné grafy. V prípade, že vám záleží na vizuálnej stránke, určite oceníte napríklad Tableau, ktorý je na analýzu dát a vytváranie kvalitných vizualizácií údajov ako stvorený.

Dátová analýzaZdroj: elements.envato.com
Dátová analýza

Značky: