Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

17. júna 2008 vznikla Nadácia Allianz. Za 15 rokov svojho fungovania podporila 803 projektov z oblasti dopravy a bezpečnosti na cestách, dopravnej výchovy v materských a základných školách, športu, ale aj zdravotníctva v podobe zdravotníckych prístrojov a vybavenia, ďalej životného prostredia a ekológie, či pomoci po invázii na Ukrajinu.

Celková suma podporených projektov dosiahla 3,7 milióna eur. „Pri zrode Nadácie Allianz sme sa zamerali najmä na bezpečnosť na cestách a dopravnú výchovu. Dianie v spoločnosti a viaceré výnimočné situácie a neľahké okolnosti, v ktorých sa ocitli rôzne skupiny ľudí, nám však ukázali ďalšie možnosti pomoci a veríme, že to bolo správne rozhodnutie,“ hovorí správkyňa Nadácie Allianz Lucia Strnad Muthová.

Bezpečnejšie cesty

Vďaka Nadácii Allianz sa na našich cestách nachádza už vyše 300 meračov rýchlosti, ktoré pomáhajú znižovať nehodovosť a napomáhajú chrániť zdravie, život a majetok ľudí. Nadácia Allianz pravidelne podporuje aj vybrané projekty ako Kvapka nádeje, Úsmev ako dar, Deň bielej palice a dlhodobo podporuje deti v Centre pre deti a rodiny v Ilave – Klobušiciach. Ďalšiemu vzdelávaniu detí sa venuje prostredníctvom podpory viacerých  festivalov pre deti a mladých ľudí.

Flexibilná pomoc

Od svojho vzniku nadácia promptne a flexibilne reaguje aj na aktuálnu situáciu a celospoločenské udalosti. Po explózii v bytovom dome v Prešove v závere roka 2019, pri ktorom prišli všetci obyvatelia bytovky o svoje bývanie, finančne prispela na pomoc všetkým poškodeným. Krátko po vypuknutí pandémie Covid-19 na jar roku 2020 venovala nemocniciam pľúcne ventilátory a dezinfektory vzduchu. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári minulého roka zas finančne prispela organizácii Človek v ohrození, ktorá zabezpečovala humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny, podporila Ukrainsku Spilku v Žiline a tiež zbierku UNICEF-u na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre ukrajinské mamičky a ich novorodeniatka. Od svojho vzniku Nadácia Allianz spolupracuje aj so Slovenským paralympijským výborom (SPV) a podporila aj viacerých hendikepovaných športovcov. „15-ročná história Nadácie Allianz potvrdila jej dôležité miesto v spoločnosti. Vidíme veľký osoh nielen v podpore jednotlivcov či menších projektov, ale aj v zapojení sa do dlhodobých projektov, za ktorými vždy stoja angažovaní a zanietení ľudia či celé komunity. Takýmto nadšencom s verejno-prospešnou aktivitou budeme radi silným partnerom aj v budúcnosti,“ dodáva predseda správnej rady Nadácie Allianz Juraj Dlhopolček.

Značky: