Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia rozdelí 50 000 eur. Projekty je možné predkladať do 22.marca 2022.

Ochrana životného prostredia je od vzniku Nadácie ZSE jednou z kľúčových oblastí podpory. Práve energetický sektor má na zmenu klímy výrazne negatívny vplyv. S cieľom aspoň čiastočne ho eliminovať, Nadácia ZSE dlhodobo podporuje environmentálne projekty a edukáciu v tejto oblasti.

V rámci nového grantového programu Mením na zeleň budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na  environmentálne vzdelávanie, využívanie obnoviteľných zdrojov, ochranu krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnu ekonomiku a znižovanie uhlíkovej stopy. Nadácia ZSE tiež podporí edukatívne projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a spôsoboch, ako ho aplikovať v každodennom živote. Finančnú podporu môžu získať aj environmentálne projekty prepájajúce komunity či projekty podporujúce sebestačnosť.

Zodpovednosť za životné prostredie je dlhodobo jednou z priorít Nadácie ZSE. Kým pár rokov dozadu sme spolu s našimi partnermi učili deti na školách separovať odpad, dnes sa musíme zaoberať náročnejšími témami. Tak ako v iných oblastiach, aj pri tejto téme sme presvedčení, že je potrebné konať lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Tieto kritériá vedia naplniť len ľudia, ktorí sú experti a prirodzení lídri s vášňou – poznajú lokálne potreby a vedia nadchnúť ostatných, “ uviedla pri vyhlásení grantového programu programová riaditeľka nadácie ZSE Erika Škultétyová.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…), centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v regióne západného Slovenska. Projekty je potrebné prekladať elektronicky prostredníctvom online formuláru, ktorý je prístupný na stránke www.nadaciazse.sk  do 22.3.2022. Na stránke sú zverejnené aj všetky konkrétne informácie o typoch a zameraní projektov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Značky: