Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE podporí v rámci grantového programu Mením na zeleň 43 projektov, ktoré prispejú k budovaniu povedomia, respektíve zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia medzi tieto projekty rozdelí 65 000 eur, pričom pôvodný  rozpočet programu bol, vzhľadom na vysoký počet kvalitných projektov, navýšený o 15 000 eur.

Ochrana životného prostredia je od vzniku Nadácie ZSE jednou z kľúčových oblastí podpory. Práve energetický sektor má na zmenu klímy výrazne negatívny vplyv. S cieľom aspoň čiastočne ho eliminovať, Nadácia ZSE dlhodobo podporuje environmentálne projekty a edukáciu v tejto oblasti.

Najviac podporených projektov je zameraných na environmentálne vzdelávanie, nasleduje ochrana krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárna ekonomika, udržateľný spôsob života ľudí, znižovanie uhlíkovej stopy a využívanie obnoviteľných zdrojov. Finančnú podporu získali aj environmentálne projekty prepájajúce komunity či projekty podporujúce sebestačnosť.

Obrovský záujem o tento program nás presvedčil, že ochrana životného prostredia nie je len téma, o ktorej sa hovorí. Ľudia majú reálny záujem prispievať konkrétnymi aktivitami, ktorých spoločným menovateľom je vzdelávanie. Považujeme za veľmi dôležité podporiť expertov a prirodzených lídrov, ktorí poznajú lokálne potreby a vykonávaním rôznorodých aktivít chcú zároveň edukovať svoje okolie a nadchnúť aj ostatných. Sme radi, že program oslovil rôzne skupiny obyvateľov, od univerzít, cez školy, samosprávu až po malé občianske združenia, “ uviedla pri vyhodnotení grantového programu programová riaditeľka Nadácie ZSE Erika Škultétyová.

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…), centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v regióne západného Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur. Informácie o podporených programoch sú na stránke https://nadaciazse.sk/projekt/menim-na-zelen.

Značky: