Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE vyhlásila koncom roka 2022 nový program Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia. Vzhľadom na obrovský záujem bolo vybratých až 11 subjektov, ktoré inštaláciou vhodnej veľkosti fotovoltických panelov dokážu usporiť významnú časť svojich energetických nákladov. Pôvodná plánovaná suma 70 000 eur bola navýšená na 200 000 eur, ktoré budú využité na úhradu priamych nákladov spojených s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou.

O podporu z programu sa mohli uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby, chránené dielne zo západného Slovenska. Pre efektívnejšie využitie fotovoltických panelov je vhodné ak škola, resp. ostatné zariadenia prevádzkujú svoje priestory počas celého dňa, napríklad formou prenájmov alebo poskytnutím priestorov na komunitné podujatia a aktivity. Celkovo o program prejavilo záujem až 155 žiadateľov.

Takýto obrovský záujem o fotovoltické riešenia aktuálne zaznamenávame vo všetkých oblastiach nášho zákazníckeho portfólia. Je to pochopiteľné, pretože vzhľadom na geopolitickú situáciu ide o čoraz výhodnejšiu investíciu. Samotní zákazníci rovnako vnímajú potrebu podporovať riešenia, ktoré prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli strojnásobiť pôvodnú sumu na podporu väčšieho počtu žiadostí a aj v tomto roku budeme v programe pokračovať,“ uviedol Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE a  člen správnej rady Nadácie ZSE.

Vybratým žiadateľom bude fotovoltické riešenie nainštalované „na kľúč“, v plnej výške budú uhradené priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou. Žiadateľ musí poskytnúť len potvrdenie, že z pohľadu technického stavu, rozlohy a orientácie je strecha budovy vyhovujúca na realizáciu konkrétneho fotovoltického riešenia. Podporený žiadateľ je teda oslobodený od administratívnych úkonov, nemusí zháňať dodávateľa na inštaláciu, neplatí žiadne dodatočné platby, nemusí riešiť pripojenie do sústavy. Po inštalácii a pripojení do distribučnej siete poskytujeme následný energetický manažment riešenia, čiže podporu a servis a v neposlednom rade výkup prebytkov, čím sa žiadateľovi vracajú peniaze za takto vyrobenú elektrinu.

Časť z vyčlenenej sumy na program bude hradená z výnosov produktu Zelená elektrina. ZSE uviedla na trh tento produkt v roku 2020, aktuálne ho využíva viac ako 125 000 zákazníkov. Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívaním sa výrazne prispieva k rozvoju týchto zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Zákazník si v rámci využívania produktu  môže vybrať zelenú elektrinu podľa  typu obnoviteľného zdroja, ktorý ju vyrobí alebo podľa pôvodu (či bola vyrobená priamo na Slovensku alebo v Európe).

Vzhľadom na naše niekoľkoročné pôsobenie v oblasti podpory vzdelávania a životného prostredia by sme tieto dve oblasti radi prepojili a okrem podpory inovatívneho vzdelávania prispeli aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení. Inštalácia fotovoltických panelov na vybraných objektoch prispeje k ich efektívnemu hospodáreniu s elektrickou energiou,“ uviedla Erika Škultétyová, programová riaditeľka Nadácie ZSE.

V rokoch 2021 a 2022 prebehla v rámci pilotného procesu inštalácia a testovanie  deviatich takýchto riešení v rôznych podmienkach a lokalitách na Slovensku.

Zoznam podporených organizácií v rámci pilotného programu:

 • Imobilio, o.z.; Bratislava
 • Základná škola  Hamuliakovo
 • Obec Nižná (2x FTV) – Obecný úrad a Materská škola
 • Gymnázium Nové Zámky
 • ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským; Dvory nad Žitavou
 • Základná škola Sološnica
 • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IRBA)
 • Základná škola Svätý Jur

Zoznam podporených subjektov v 1. ročníku programu Slnečné strechy:

 • Základná škola, Jilemnického ulica 204/11; Dunajská Streda
 • Spojená škola, Brezová 1; Senica
 • Základná škola s materskou školou; Vlčany
 • Základná škola, Malinovského ul. 1160/31; Partizánske
 • Gymnázium Antona Bernoláka Senec; Senec
 • Základná škola s materskou školou; Vištuk
 • Obchodná akadémia, Bolečkova 2; Nitra
 • HUMANIT n.o; Levice
 • Základná škola, Dudova 2; Bratislava
 • Harmonia – Zariadenie pre seniorov; Hlohovec
 • Základná škola M. R. Štefánika; Ivanka pri Dunaji

Značky: