Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dlhodobo má na svedomí viac ako polovicu hlásených škôd na majetku

V posledných štyroch rokoch predstavovalo najčastejšiu poistnú udalosť krytú z poistenia majetku a domácnosti jeho poškodenie vodou z vodovodných zariadení, čo viedlo v prípade elektrospotrebičov v domácnosti k riziku skratu. Pokazené elektrické zariadenia pritom celkovo tvorili pätinu hlásených škôd na majetku.

Podľa štatistík, ktoré eviduje spoločnosť Wüstenrot, klienti v prípade škôd v domácnosti nahlasovali predovšetkým poškodenie majetku vodou. Z poistného rizika vodou z vodovodných zariadení bolo zapríčinených až 31 percent škodových udalostí.

„Pri poškodených predmetoch v dôsledku vody dochádza často ku skratu elektrických zariadení v domácnosti. Práve skrat elektrospotrebičov patrí do skupiny najviac hlásených poistných udalostí a v posledných štyroch rokoch tvoril viac ako 10 percent škôd,“ uvádza Jana Kuchtová, riaditeľka Úseku underwritingu a likvidácie poisťovne Wüstenrot. Dodáva, že skrat je zároveň jednou z troch najčastejších príčin vzniku požiarov.

Na druhom mieste v rebríčku škôd v domácnosti sa umiestnilo poškodenie elektrických zariadení, čo tvorilo spolu 20 percent. Dôvodom bol väčšinou spomínaný skrat. K poškodeniu majetku krádežou došlo v posledných rokoch v 8 percentách hlásených poistných udalostí. Medzi ďalšie príčiny patrilo pôsobenie atmosférických zrážok a spodnej vody, ale aj živly ako krupobitie, víchrice, záplavy, požiare, prepätie alebo iné technické poškodenia.

„S prichádzajúcou jeseňou sa častejšie upozorňuje na pravidelné revízie elektriny, komínov a bleskozvodov, aby ľudia predišli vzniku požiarov. V rámci poistných udalostí najviac evidujeme ako ich príčiny neopatrnosť pri manipulácii s horľavými predmetmi a otvoreným ohňom, skrat elektrických zariadení a úmyselné podpálenie známou alebo neznámou osobou,“ vysvetľuje Jana Kuchtová.

Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov a prác, ktorý sledujeme od roku 2020, by si ľudia mali preveriť, či nemajú nehnuteľnosť podpoistenú. Dojednaná nižšia poistná suma by v prípade poistnej udalosti mohla spôsobiť nemalé nepríjemnosti – nepokryla by potrebné náklady na opravu, kúpu alebo výstavbu novej nehnuteľnosti. Poisťovne upozorňujú, že na slovenskom trhu sú nehnuteľnosti do značnej miery podpoistené. V prípade poistnej zmluvy s podhodnotenou poistnou sumou dochádza v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a dojednanej poistnej zmluvy ku kráteniu poistného plnenia, a topodľa miery podpoistenia. Aby sme tomuto problému predišli, je vhodné preveriť v spolupráci so zástupcom poisťovne svoju poistnú zmluvu a následne si navýšiť poistnú sumu. Ideálnym riešením je dojednaná ochrana pred infláciou, ktorá popísané riziko znižuje.

Značky: