V pražskom sídle spoločnosti Microsoft sa 25. septembra 2018 odovzdávali ocenenia Microsoft awards, ktoré vyzdvihujú najlepšie a najinovatívnejšie projekty realizované partnermi spoločnosti Microsoft v Čechách a na Slovensku. Riešenie Sensoneo sa vďaka projektu inteligentnej správy odpadov v meste Nitra stalo víťazom kategórie Verejná správa a rozvoj moderného mesta.

V jubilejnom 20. ročníku súťažilo celkovo 126 nominácií. Ocenených (či už ako finalistov alebo víťazov) bolo 16 partnerských riešení z Českej republiky a Slovenska: Naším cieľom je pomôcť českej aj slovenskej ekonomike stať sa konkurencieschopnými a štátnej správe byť efektívnou vnútri aj smerom k občanom,“ hovorí Dalibor Kačmář, riaditeľ pre partnerskú sieť, Microsoft Česko a Slovensko.

Slávnostné odovzdanie ocenení prebehlo za účasti generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft v Českej republike a na Slovensku – Rudolfa Urbánka, predstaviteľov manažmentu spoločnosti a odborných garantov jednotlivých kategórií.

Sensoneo a Nitra

Slovenská spoločnosť Sensoneo, globálny poskytovateľ riešení zameraných na efektívnu správu odpadov, spolupracuje s mestom Nitra už od roku 2015. Mesto bolo vôbec prvým zákazníkom, ktorý Sensoneo riešenie testoval už v jeho pilotnej fáze a vďaka intenzívnej spolupráci a spätnej väzbe sa výrazným spôsobom podieľalo na formovaní prototypu riešenia: “Spolupráca s mestom Nitra je dôsledkom veľkého záujmu mesta o inovatívne technológie a odvážneho prístupu k ich nasadzovaniu,“ zdôvodnil spustenie spolupráce zakladateľ spoločnosti Sensoneo Martin Basila.

Mesto Nitra je 100% vlastníkom spoločnosti Nitrianske komunálne služby (NKS), ktoré spravujú a komplexne manažujú komunálne služby v meste a jeho okolí. NKS je jedným z najinovatívnejších správcov odpadu na Slovensku – pravidelne modernizuje svoje zariadenia, inovuje park zvozových vozidiel a s cieľom optimalizácie a zvyšovania kultúrnosti prostredia v meste intenzívne nasadzuje polo podzemné kontajnery – aktuálne ich je v meste nasadených už bezmála 230.

Práve výrazný nárast polo-podzemných a veľkokapacitných kontajnerov motivoval NKS k hľadaniu riešenia, ktoré by umožnilo maximalizovať benefity tohto typu kontajnerov a súčasne manažovať odpad efektívnejšie. To bol moment, kedy sa NKS obrátili na Sensoneo, ktoré v tej dobe finalizovalo prvý prototyp svojho riešenia pre inteligentnú správu odpadov. 

Od marca 2015 spoločnosť Sensoneo v Nitre nasadila postupne 471 senzorov na monitorovanie naplnenosti kontajnerov. Okrem pôvodne zamýšľaných polo podzemných kontajnerov sa rozhodla monitorovať aj kontajnery na sklenený odpad, keďže táto komodita sa takisto plní nepravidelne a nárazovo. Okrem monitoringu odpadu v kontajneroch, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom mobilných a webových aplikácií, využívajú pracovníci NKS aj ďalší softvér, ktorý im umožňuje optimalizovať zvozové trasy, a analytiku, ktorá im pomáha robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát.

Nasadenie Sensoneo riešenia umožnilo spoločnosti NKS získať presný prehľad o monitorovanom odpade, optimalizovať zvoz odpadu a znížiť jeho náklady o 30%. Sensoneo tiež pomohlo odbremeniť mesto od zbytočných zvozových jázd zapríčinených výjazdami k prázdnym alebo poloprázdnym kontajnerom: „Ak nemáte dáta, nedokážete riadiť. Vďaka dátam od Sensoneo môžeme lepšie riadiť náš odpad,“ okomentoval najväčšiu pridanú hodnotu riešenia pre NKS ich riaditeľ, Ing. Ladislav Peniaško.

Inteligentná správa odpadu je jeden z prvkov, ktorý je zahrnutý do koncepcie smart mesta Nitra. Komunálne služby prostredníctvom Sensoneo v konečnom dôsledku pomáhaj vytvárať lepšie životné prostredie pre obyvateľov mesta,“ zhodnotil výsledky nasadenia riešenia primátor mesta Nitra, Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc.

Sensoneo a Slovensko

Nitra nie je jediným mestom, ktoré čerpá benefity inteligentnej správy odpadov – riešenie Sensoneo je už nasadené alebo pilotované v 18 slovenských mestách. Nasadenie je výsledkom spolupráce mesta a zvozovej spoločnosti – tieto strany sa tiež vo väčšine prípadov aj kombinovane podieľajú na financovaní. Tento model sa uplatnil napríklad v mestách Trnava a Hlohovec (zvozová spoločnosť FCC), Malacky (TEKOS), Trenčín (Marius Pedersen), Handlová (Hater – Handlová), Košice (KOSIT) či Stropkov (Technické služby Stropkov). Benefity inteligentnej správy odpadov sú však rovnako relevantné aj pre menšie mestá – zvozová spoločnosť T-T sa podieľa na nasadení Sensoneo riešenia v Bytči, Tepličke nad Váhom, Senici a Dolnej Tižine.

Riešenie Sensoneo je na Slovensku distribuované prostredníctvom vybraných vyškolených partnerov. Tým najvýznamnejším je spoločnosť Slovanet – poskytovateľ siete internetu vecí LoRaWAN – ktorý manažoval aj drvivú väčšinu slovenských inštalácií a nedávno sa na riešenie Sensoneo certifikovala aj  telekomunikačná sieť Orange.

Kto je Sensoneo

Sensoneo riešenie pre smart manažment odpadov bolo vyvinuté v roku 2014. Odvtedy táto technologická spoločnosť so sídlom v Bratislave dokázala prejsť neuveriteľnú cestu pozostávajúcu z náročného vývoja  a výskumu, testovania a patentovania až po prvé inštalácie, spokojných zákazníkov a globálnu expanziu. Sensoneo riešenie je aktuálne nasadené v 96 mestách na 5 rôznych kontinentoch.

Sensoneo navrhuje, vyvíja a vyrába niekoľko variantov vlastných smart senzorov, ktoré monitorujú všetky druhy odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Informácia o zaplnení sa prenáša prostredníctvom všetkých dostupných sietí internetu vecí (alebo bezdrôtovej Cat-M alebo GRPS/GSM) do Sensoneo softvéru, v ktorom sa ďalej spracúva, aby umožnila zákazníkom robiť rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať zvozové trasy, ich frekvenciu a kapacitu vozidiel. Aplikácia pre občanov je voľne dostupná mobilná aplikácia, ktorá občanov informuje o najbližšom voľnom kontajneri, type odpadu, aktuálnom zaplnení a umožňuje nechať sa k nim navigovať.

Značky: