Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na najväčšej technologickej konferencii na Slovensku ITAPA, ktorá sa konala v hoteli Crowne Plaza, vystúpil štátny tajomník Ivan Ivančin a aj generálni riaditelia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Konferencia ITAPA sa koná každoročne a predstavuje kľúčové fórum pre diskusiu o najnovších trendoch a výzvach v oblasti informačných technológií. „Pridanú hodnotu tejto konferencie vidím v jej schopnosti prepájať expertov z rôznych odvetví. ITAPA sa tak stáva akousi digitálnou „Arénou“, kde sa stretávajú tí najlepší odborníci, aby spolu diskutovali, vymieňali si názory a prinášali nové riešenia,“ uviedol štátny tajomník Ivančin. 

Odprezentované stratégie, myšlienky a diskutované témy počas konferencie ITAPA významne prispievajú k lepšiemu pochopeniu toho, ako môžu digitálne technológie zlepšiť aj verejné služby. Týmto spôsobom sa zabezpečuje nielen výmena odborných poznatkov, ale aj strategické smerovanie digitálnej transformácie v prospech transparentnejšej komunikácie, čo je kľúčovým prínosom pre spoločnosť ako celok.

Nosnými témami boli eGovernment, kybernetická bezpečnosť, životné situácie, AI a verejná správa, financovanie digitálnych projektov, Digitálna dekáda, Broadband, ale aj reforma verejného obstarávania.

Štátny tajomník Ivan Ivančin v panelovej diskusii Priority slovenského eGovernmentu zhodnotil situáciu nasledovne: „Keď sa na to pozriem z tzv. „helicopter view“, tak potrebujeme zlepšiť celkovo digitálny ekosystém celej verejnej správy. Budovať systémy s princípom “API first”, ktoré sú od začiatku zamýšľané pre integráciu a zdieľanie dát a služieb. Eliminovať legislatívu, ktorá konzervuje papierové postupy. Čo sa týka štátnej mobilnej aplikácie, je nevyhnutné zjednodušiť aktiváciu, vďaka ktorej bude možné pristupovať k elektronickým službám bez potreby čítačky a OP tzv. digitálny onboarding zlepšiť. Umožniť prístup k elektronickej schránke aj z mobilného zariadenia či zjednodušiť proces podpisovania, aby občania mohli autorizovať dokumenty elektronicky z pohodlia svojho domova, bez nutnosti fyzickej prítomnosti na úradoch.“

Víziu rozvoja kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB) verejnej správy z pohľadu MIRRI SR odprezentoval generálny riaditeľ SKB Ervín Šimko. Ako uviedol, dôležitým bodom pre zvýšenie úrovne bezpečnostných opatrení sú národné projekty a výzvy v oblasti kyberbezpečnosti, kde informoval o otvorených a aktuálnych výzvach pre verejnú správu, vysoké školy, zdravotnícke zariadenia a vybrané ústredné orgány štátnej správy.

„S hrdosťou predstavujeme náš inovatívny projekt Cyber aréna, ktorý simuluje kybernetické útoky a obranné stratégie. Tento projekt je kľúčový pre vzdelávanie a prípravu odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj pre testovanie a zlepšovanie bezpečnostných protokolov na národnej úrovni. Slovensko čelí výraznému nedostatku kvalifikovaných odborníkov v kybernetickej bezpečnosti. Je nevyhnutné, aby sme ako spoločnosť podnikli okamžité kroky na zvýšenie počtu odborníkov v tejto oblasti. Musíme investovať do vzdelávania a osvety, aby sme mohli efektívne chrániť naše digitálne hranice,“ zdôraznil generálny riaditeľ Šimko.

Za Sekciu informačných technológií odprezentoval plány generálny riaditeľ Martin Déneši. „Ak budú žiť svet informačných technológií verejnej správy a svet práva nezávisle od seba, digitálna transformácia verejnej správy fungovať nebude. Doposiaľ nebola dostatočná snaha tieto dva svety náležite spojiť. Register práv,  dátových oprávnení a povinností je prvou aktivitou MIRRI SR, ktorá má za cieľ spojiť svet informačných technológií verejnej správy a svet práva tak, aby vznikol dôveryhodný a transparentný zdroj o právnom dátovom manažmente jednotlivých orgánov verejnej správy,“ vyhlásil generálny riaditeľ Déneši.

Strategický projekt Prioritné životné situácie predstavil generálny riaditeľ Sekcie inovácií a rozvoja eGOV služieb Andrej Peterka. „Prioritné životné situácie je pre Slovensko kľúčovým projektom, pretože implementácia viacerých štátnych aplikácií znižuje riziká závislosti na jednom dodávateľovi a prináša flexibilitu a rýchlejšiu dodávku funkcionalít.“ 

Témou bola aj podpora digitálneho Slovenska prostredníctvom zdrojov EÚ ako spôsob udržania kroku s modernizáciou, ktorú odprezentovala generálna riaditeľka Sekcie implementácie projektov informatizácie Miriam Kováčiková.  

Značky: