Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zasielanie softwarningových upozornení daňovým subjektom sa finančnej správe vypláca. Dôkazom toho je nárast počtu podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, vďaka čomu štát vybral viac na dobrovoľne priznanej dani z príjmov.

Finančná správa zasiela daňovým subjektom softwarningové správy s upozornením na splnenie daňových povinností. Takýmto spôsobom upozornila aj daňové subjekty – fyzické osoby na skutočnosť, že údaje uvedené v daňových priznaniach k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia kalendárneho roka môžu mať vplyv aj na ich povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

V piatich etapách bolo takto upozornených 580 daňových subjektov za obdobie rokov 2016 až 2020. V reakcii na zaslané upozornenie podalo 201 daňových subjektov daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Ide o subjekty, ktoré mali príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela alebo umeleckého výkonu.

Podiel počtu podaných daňových priznaní k počtu zaslaných upozornení dosiahol 35 %, za zdaňovacie obdobie roka 2019 až 64 %. V podaných daňových priznaniach bol vyčíslený základ dane vo výške takmer 1,2 milióna eur a dobrovoľne priznaná daň z príjmov vo výške 317 tisíc eur.

Finančná správa zasiela softwarningové upozornenia do elektronických schránok daňových subjektov na portáli finančnej správy už od konca roka 2017. Zasielanie týchto oznámení považuje za dôležitý nástroj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností a zároveň slúžia ako benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky.

Značky: