Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Uskutočnením celosvetovo prvých verejných nárazových skúšok dvoch plnoelektrických vozidiel sa značka Mercedes-Benz posunula nad rámec zákonných požiadaviek, ale aj požiadaviek hodnotiacich inštitúcií. Euro NCAP predpisuje čelný nárazový test s nárazovým vozidlom s hmotnosťou 1 400 kg.

Toto vozidlo má hliníkovú voštinovú bariéru. Tá simuluje prednú časť iného vozidla. Podľa špecifikácií sa nárazové vozidlo a testované vozidlo majú zraziť s priečnym posunom, rýchlosť každého je vozidla 50 km/h. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz však použil dve skutočné vozidlá, EQA a EQS SUV, ktorých hmotnosť cca 2,2, resp. 3 tony je podstatne vyššia. Okrem toho boli obidva modely rýchlejšie, pričom každý išiel rýchlosťou 56 km/h. V dôsledku toho bola celková energia nárazu výrazne vyššia ako požaduje zákon. Výrazná deformácia obidvoch vozidiel po zrážke sa laikom môže zdať hrozivá. Inžinierom spoločnosti Mercedes-Benz to však ukázalo, že sa energiu nárazu podarilo účinne pohltiť prostredníctvom deformácie vozidiel. Bezpečnostná bunka priestoru pre cestujúcich na obidvoch elektrických modeloch zostala v dôsledku toho neporušená a dvere sa dali otvoriť. V prípade núdze môžu teda cestujúci svojpomocne opustiť interiér, prípadne sa k nim môžu dostať prvé osoby poskytujúce pomoc a záchranári. Vysokovoltové elektrické systémy vozidiel EQA a EQS SUV sa pri náraze automaticky vypli.

Nárazové skúšky vo vlastnom technologickom centre koncernu pre bezpečnosť vozidiel v Sindelfingene potvrdzujú ambície filozofie značky Mercedes-Benz s „Real-Life Safety“ (Bezpečnosť v reálnom živote): vyrábať vozidlá, ktoré dokážu odolať nielen definovaným scenárom nárazových skúšok, ale aj dianiu pri reálnych dopravných nehodách. Scenár nárazových skúšok s rýchlosťou 56 km/h a 50-percentným čelným prekrytím vozidiel predstavuje častý typ nehody na mimo mestských cestách K tomuto typu nehody môže dôjsť napríklad v dôsledku nevydareného predbiehacieho manévru. Zvolená rýchlosť zohľadňuje skutočnosť, že v realite pri najhoršom možnom priebehu nehody by sa vodiči pred kolíziou vozidiel ešte pokúsili brzdiť.

„Bezpečnosť je súčasťou DNA značky Mercedes-Benz a predstavuje jeden z našich hlavných záväzkov voči všetkým účastníkom cestnej premávky. Ochrana ľudského života však pre nás nie je otázkou pohonného systému. Dokazujú to aj aktuálne nárazové skúšky s dvoma plnoelektrickými vozidlami. Tieto skúšky ukazujú, že všetky naše vozidlá majú porovnateľne vysokú úroveň bezpečnosti – bez ohľadu na to, akou technológiou pohonu sú vybavené. Dôsledne pracujeme na realizácii našej vízie jazdenia bez nehôd, ktorá ide až za rámec cieľa ‚Vision Zero‘ (Vízia nula) stanoveného Svetovou zdravotníckou organizáciou a regionálnymi komisiami OSN. Chceli by sme dosiahnuť nielen nulový počet dopravných úmrtí do roku 2050 a zníženie počtu dopravných úmrtí a ťažko zranených o polovicu do roku 2030 v porovnaní s rokom 2020. Naším cieľom do roku 2050 je: žiadne ďalšie dopravné nehody s účasťou vozidla Mercedes-Benz.“

Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ

Hodnoty namerané na figurínach poukazujú na riziko zranenia cestujúcich

Vo vozidlách EQA a EQS SUV boli po dve figuríny dospelých: spolu tri ženské a jedna mužská. Vyhodnotenie až 150 meracích bodov na každú figurínu naznačuje nízke riziko vážnych až smrteľných zranení. To znamená: vďaka definovaným deformačným zónam a moderným záchytným systémom platí, že pri takejto vysokej závažnosti nehody obidve vozidlá ponúkajú svojim cestujúcim veľmi dobrý potenciál ochrany. Všetky bezpečnostné zariadenia ako airbagy a napínače bezpečnostných pásov s obmedzovačmi sily pásov fungovali zamýšľaným spôsobom. Nárazové skúšky tak potvrdili výsledok, ktorý inžinieri už predtým vypočítali v rámci viacerých počítačových simulácií. Reálne testy vozidla vždy slúžia na konečné porovnanie výsledkov simulácie. Nárazové skúšky tiež jasne ukazujú, že kompatibilita, čiže interakcia deformačných štruktúr rôznych vozidiel, ktoré pri nehode do seba narazia, je súčasťou bezpečnostných požiadaviek kladených na osobné vozidlá Mercedes-Benz.

„Touto kolíziou dvoch elektrických vozidiel, ktorú sme prvýkrát ukázali verejne, sme potvrdili naše odhodlanie vyrábať najbezpečnejšie vozidlá na svete. Pri tejto mimoriadne vážnej kolízii všetky štyri použité ženské aj mužské figuríny dodržali biomechanické hraničné hodnoty. To len potvrdzuje našu kompetentnosť v oblasti bezpečnosti elektrických vozidiel.“

Prof. Dr. Paul Dick, riaditeľ pre bezpečnosť vozidiel, Mercedes-Benz AG

Ženské figuríny na sedadle vodiča

Ďalším ťažiskom týchto nárazových skúšok je typ figuríny, ktorú bezpečnostní experti umiestnili na sedadlo vodiča obidvoch vozidiel: ide o takzvanú figurínu Hybrid III – 5 %, známu aj ako „päťpercentná žena“. Je to ženská figurína určená na skúmanie čelného nárazu, ktorá sa v súčasnosti používa v automobilovom priemysle. Model zodpovedá žene s výškou približne 1,50 metra a hmotnosťou približne 49 kilogramov. Podľa základnej štatistiky je na svete len 5 % žien, ktoré majú menšiu výšku alebo nižšiu hmotnosť. Čelné nárazové testy s takzvanými ženskými figurínami piateho percentilu[1] na predných sedadlách sú už mnoho rokov súčasťou repertoáru značky Mercedes-Benz. Cieľom je navrhnúť ochranné systémy pre čo najširšie spektrum. Medzičasom sa už predpisy o testoch s 5-percentnými ženskými figurínami objavujú aj v hodnoteniach združení na ochranu spotrebiteľov, ako aj v rôznych zákonoch na celom svete. Ďalšou „päťpercentnou ženou“ bola spolujazdkyňa vo vozidle EQA. Na sedadle spolujazdca vo vozidle EQS SUV sedela figurína Hybrid III – 50 %. Tá reprezentuje stredne vysokého muža s hmotnosťou približne 78 kilogramov.

„U výrobcu vozidiel Mercedes-Benz používame ženské figuríny už viac ako 20 rokov. To však nie sú ľudské bábiky, ale meracie prístroje. Pri konštrukcii meracích prostriedkov sa hmotnosť a veľkosť figurín jednotlivých pohlaví odvodzuje od skutočných ľudských údajov. Ženská figurína je pritom prispôsobená ženskej anatómii.“ 

Dr. Hanna Paul, vedúca technológie figurín, Mercedes-Benz AG

Špeciálna bezpečnostná koncepcia vysokovoltových systémov

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz vyvinul pre svoje elektrické vozidlá viacstupňovú koncepciu ochrany vysokovoltových systémov. Tá zahŕňa osem hlavných prvkov pre bezpečnosť akumulátora a všetkých komponentov s napätím vyšším ako 60 voltov. Patria k nim napríklad oddelené kladné a záporné vodiče, ako aj samočinný kontrolný vysokovoltový systém, ktorý sa v prípade vážnej kolízie automaticky vypne. Interné bezpečnostné špecifikácie v mnohých prípadoch presahujú rámec zákonných požiadaviek alebo požiadaviek organizácií na ochranu spotrebiteľov. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz to opäť pôsobivo preukázal pri aktuálnych nárazových skúškach.

Symfónia bezpečnosti – nová kampaň zobrazuje milisekundy kolízie v superspomalenom zábere

Priekopnícky čelný náraz vozidiel EQA a EQS SUV je v centre pozornosti novej kampane o bezpečnosti elektrických vozidiel. Milisekundy kolízie, ktorá netrvá dlhšie ako mrknutie oka, sú znázornené v superspomalenom zábere. Rozhodujúcim faktorom počas týchto zlomkov sekúnd dopravnej nehody je, že všetky bezpečnostné systémy zasiahnu koordinovane v správnom čase tak, aby čo najlepšie ochránili životy cestujúcich. Táto vzájomná súčinnosť všetkých ochranných systémov a koncepcií je porovnateľná s klasickou symfóniou. Vďaka perfektnej, harmonickej súhre systémov aj tu vzniká niečo veľké. Nový film ku kampani sa preto volá Symfónia bezpečnosti. Film doposiaľ nevídaným umeleckým spôsobom znázorňuje koordinovanú súčinnosť rôznych bezpečnostných systémov, ktoré sa iniciujú v tom správnom čase.

Film aj mnohé doplnkové materiály budú ešte tento rok zverejnené na všetkých kanáloch sociálnych médií spoločnosti Mercedes-Benz pod hashtagom #allforsafety. Spektrum špecifických prostriedkov, ktoré závisia od cieľovej skupiny a konkrétneho kanála, siaha od videoklipov cez interaktívne kvízy až po informatívny dokumentárny film o nárazových skúškach vozidiel EQA a EQS SUV.

Technologické centrum pre bezpečnosť vozidiel patrí k najmodernejším na svete

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz od roku 2016 vykonáva nárazové skúšky vo vlastnom novom technologickom centre pre bezpečnosť, ktoré sa nachádza v Sindelfingene. Toto testovacie centrum je jedným z najväčších a najmodernejších na svete. Má tri vysokoflexibilné kolízne dráhy. Dráhy vedú na veľkú bezstĺpovú uhlovú plochu s rozlohou viac ako 8 000 štvorcových metrov (90 m x 90 m). Pôsobivá je aj kapacita: len v Sindelfingene uskutoční výrobca vozidiel Mercedes-Benz ročne až 900 nárazových skúšok, ako aj 1 700 tzv. saňových testov.

Značka s trojcípou hviezdou má s nárazovými skúškami viac ako 60-ročné skúsenosti. Spolu s analýzami koncernom organizovaného výskumu zameraného na nehodovosť tvoria základ bezpečnostnej filozofie „Real-Life Safety“ (Bezpečnosť v reálnom živote). Výskum nehôd založený v roku 1969 skúma dopravné nehody, ktorých účastníkmi sú moderné vozidlá Mercedes-Benz. Cieľom je pochopiť, ako dochádza k dopravným nehodám a ktoré ochranné systémy im môžu pomôcť predísť alebo aspoň zmierniť následky nehôd.


[1] V medicínskej štatistike je percentil mierou rozpätia štatistického rozdelenia, ktoré je zoradené podľa poradia alebo veľkosti jednotlivých hodnôt. Napríklad: ak má 12-mesačné dieťa percentil 10 pre výšku, znamená to, že 90 % detí jeho veku a pohlavia je vyšších a 10 % je nižších.

Značky: