Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štúdia 2015 Work Trends Study spoločnosti Adecco prezentuje kľúčové poznatky a odporúčania pre nábory zamestnancov cez sociálne siete, digitálnu reputáciu a novovznikajúce trendy pracoviska budúcnosti.

Spoločnosť Adecco Group publikovala štúdiu 2015 Work Trends Study. Kľúčové poznatky poukazujú na čoraz mobilnejšie hľadanie práce a mobilnejšie pracoviská. Prínos sociálnych sietí pri hľadaní práce a nábore sa takisto stáva viac a viac dôležitým. Navyše sa objavujú nové trendy, ako je „smartworking“, ktoré ovplyvnia pracovné prostredie spoločností a budú vyžadovať nový prístup k tradičnému vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Prieskumu spoločnosti Adecco sa zúčastnilo viac ako 31 tisíc uchádzačov o prácu a viac ako 4 100 náborových pracovníkov z 26 krajín. Respondenti zdieľali ich názory a skúsenosti s využitím sociálnych sietí počas náboru a pri hľadaní práce.

Analyzované dáta poskytujú ucelený pohľad na využitie sociálnych sietí pre profesionálne účely, ich efektivitu pri priraďovaní uchádzačov o prácu s dostupnými pozíciami, na relevantnosť „online reputácie“ a jej vplyv na nábor, ako aj nové trendy typu „smartworking“, podľa ktorého bude flexibilita kľúčovou vlastnosťou práce v budúcnosti. Kľúčové poznatky obsahujú viacero zaujímavých faktorov, ktoré môžu pomôcť HR pracovníkom aj uchádzačov zefektívniť ich online aktivitu.

LinkedIn je aj naďalej najobľúbenejšia sociálna sieť pre profesionálne účely a to pre náborových pracovníkov (61%) aj uchádzačov (34%). Facebook je sociálna sieť, ktorú nemožno ignorovať v rámci sociálnych aktivít, vrátane osobnej prezentácie. Uchádzačom o prácu rastie pravdepodobnosť, že ich oslovia náboroví pracovníci, so zvyšujúcim sa počtom sociálnych sietí, ktoré používajú. Ak je uchádzač aktívny na jednej sociálnej sieti, pravdepodobnosť, že ho náborový pracovník osloví, je 16%. V prípade, že uchádzač využíva všetkých 5 najväčších sociálnych sietí, je to až 46%. „Nie je náhoda, že mobilné zariadenia a sociálne siete zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu aj v našom profesionálnom živote. Na sociálnych sieťach nechávame odtlačky svojej identity a zvykli sme si, že vo vrecku nosíme vševediace zariadenie, ktoré nám odpovie na naše otázky. Tie, ktoré sa týkajú pracovných príležitostí nevynímajúc,“ hovorí Ivana Heretik Vačoková zo spoločnosti Adecco Slovakia.

Štúdia takisto zdôrazňuje, že záujemcovia o prácu sú viac mobilní, ako náboroví pracovníci. 65% uchádzačov pravidelne alebo niekedy používa mobilné zariadenie pre hľadanie práce. V prípade HR pracovníkov, ktorí hľadajú vhodného kandidáta, je to 41%.

Výsledky štúdie prezradili aj to, že flexibilita v práci bude v budúcnosti kľúčová a prinesie nové možnosti na pracoviská. Hoci väčšina uchádzačov a viac ako polovica HR pracovníkov o koncepte s názvom „smartworking“ nikdy nepočula, koncept integrácie týchto riešení do ich každodenných povinností ich veľmi zaujal. Uchádzači o prácu sú novému konceptu viac otvorení, náboroví pracovníci sú ostražitejší. Smartworking a ďalšie nové koncepty ovplyvnia vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

Značky: