Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Byl to Bob Dylan, kdo v šedesátých letech napsal slavnou píseň „Časy se mění“, ale text pravděpodobně nikdy nebyl příhodnější než dnes.

V posledních letech došlo k radikálním změnám, které nikdo nemohl předvídat – což vedlo nejprve k uvolnění fiskální politiky a v poslední době, s ohledem na prudký nárůst míry inflace, k větší obezřetnosti u peněžních toků. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce jsou méně stabilní a pod větším tlakem než dříve a ekonomický výhled zůstává nejistý, nastala vhodná doba, aby se podniky snažily šetřit hotovost a omezovat rizika investic do IT tím, že budou hledat možnosti financování formou provozních nákladů namísto kapitálových.

Investice do podnikového IT bývaly tradičně jednorázovými kapitálovými výdaji následovanými obdobím 3-5 let užívání, kdy hodnota aktiv byla účetně odepisována, než celý cyklus započal znovu. V poslední době však došlo k posunu v uvažování a upřednostňování provozních výdajů na technologie před kapitálovými. Takový přístup může v dnešní situaci podnikům nabídnout řadu výhod.

  • Uchování hotovosti

Přechod na princip IT ve formě služby umožňuje rozložit náklady na technologie na předvídatelné měsíční poplatky – a šetřit tak peníze pro jiné potřeby podniku bez nutnosti rozsáhlých investic.

  • Větší flexibilita

Technologie poskytované a hrazené na měsíční bázi umožňují podstatně větší flexibilitu. Podnik může IT prostředky navyšovat nebo omezovat podle potřeby. To znamená, že nemusí ve skladech držet nákladné technologie, které čekají na nasazení!

  • Trvalé úspory

Technologie lze obnovovat a aktualizovat, protože ve smlouvě mohou být zohledněny obchodní požadavky a náklady na údržbu, což snižuje riziko neočekávaných výdajů na údržbu a ztrát způsobených odstávkami. Nemluvě o zvýšených každodenních provozních úsporách.

  • Příležitost investovat jinam

Tím, že IT oddělení nemusí rozsáhle investovat předem, získává čas a potenciálně rozpočet na investice jinam, například do vývoje inovativních produktů s cílem generovat další výnosy nebo do nových řešení, které povedou k významným úsporám.

  • Změna vnímání IT

Přechod z kapitálových nákladů na model provozních nákladů s průběžnou úhradou za aktuální spotřebu mění také způsob, jakým je IT oddělení vnímáno v rámci podniku. Přestává být významným nákladovým střediskem s cyklicky se opakujícími vysokými účty za infrastrukturu. Převedením břemena IT infrastruktury na externího partnera a nastavením předvídatelných provozních výdajů můžete namísto odčerpávání prostředků přicházet s obchodními inovacemi.

Panasonic byl jedním z prvních výrobců, který v roce 2018 nabídl svůj odolný notebook, tablet a kapesní zařízení v rámci modelu provozních nákladů OPEX TOUGHBOOK-as-a-Service a řešení je dnes žádanější než kdy dříve. Jedná se o komplexní předplatní službu, která podnikům umožňuje platit za svá zařízení TOUGHBOOK měsíčně na základě smlouvy uzavírané na 3, 4, 5 nebo 6 let.

Zákazníci služby TOUGHBOOK-as-a-Service zaplatí ve výsledku stejně jako při jednorázovém nákupu, avšak platby jsou rozloženy v delším časovém horizontu – což eliminuje potřebu vysokých počátečních nákladů a umožňuje těžit z výhod financování formou provozních nákladů namísto kapitálových.

Řešení TOUGHBOOK-as-a-Service zahrnují přístup k zařízením, dodání, tříletou záruku, zákaznickou podporu a služby na konci životnosti, jako je svoz, recyklace a výmaz dat. Spolu s odolným hardwarem si zákazníci mohou do měsíční platby zahrnout i doplňky jako dokovací stanice a další příslušenství nebo specializované softwarové aplikace a záruky.

Pokud tedy uvažujete o své další velké IT investici, zvažte výhody provozního financování namísto kapitálového. Jak zpíval Dylan: časy se mění.

Autorka: Lisbeth Lashmana, Head of Marketing TOUGHBOOK Europe

Další informace o službě TOUGHBOOK-as-a-Service naleznete ZDE.

Značky: