Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vypnite klimatizáciu pár minút pred dojazdom a vyhnete sa usadzovaniu baktérií.

Najčastejším problémom, ktorý stojí za nefunkčnosťou klimatizácie, je únik chladiacej kvapaliny. Stáva sa to pri všetkých typoch a ak táto situácia nastane, je to pre posádku auta veľmi nepríjemná situácia. V letných mesiacoch si šoféri bez fungujúcej klimatizácie nevedia jazdu predstaviť, pretože je to jediný spoľahlivý spôsob, ktorý ich ochráni pred vysokými teplotami a nebezpečným prehriatím organizmu. Vodič v rozhorúčenom aute má spomalené reflexy, je apatický a hrozí tak väčšie riziko dopravnej nehody.

Správnu funkčnosť klimatizácie rozpoznajú motoristi jej sledovaním v prevádzke. „Ak sa teplota vzduchu pohybuje okolo 30 °C, pri správne nastavenej klimatizácii by sa mala teplota vzduchu z výduchu ventilácie pohybovať v rozmedzí 10-15 °C. Takýto studený vzduch v konečnom dôsledku vytvorí v kabíne vozidla požadovaných napr. 22 °C. Kompresor klimatizácie by sa pri voľnobehu nemal u väčšiny áut vypínať.  Rovnako tak akýkoľvek hluk vychádzajúci z kompresoru autoklimatizácie môže naznačovať problém,“  vysvetľuje prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO, Petr Vaněček.

Najčastejšou závadou, kedy klimatizácia poriadne nefunguje, je únik chladiaceho média. Pri bežnej prevádzke dochádza k úniku média zväčša na pružných miestach, ako sú vysokotlakové hadice, ďalej tiež v miestach spojov jednotlivých dielov a v neposlednom rade na mechanicky poškodených častiach. K úniku chladiaceho média prichádza u všetkých typov klimatizácií. Niektorí výrobcovia  vozidiel uvádzajú hodnotu prípustného úniku chladiaceho média za rok od 5 do 25 percent množstva (hmotnosti) náplne. Ak nie je okruh naplnený dostatočným množstvom, znižuje sa účinnosť klimatizácie.

Ďalším častým problémom klimatizačného okruhu je porucha klima-kompresoru. Významný vplyv na správny chod kompresoru má špeciálny vysokoviskózny olej. Tento olej má veľmi podobnú funkciu ako ten v motore vozidla a rovnako má tiež svoju životnosť. Zaisťuje premazávanie kompresora a tým pádom jeho správny chod. Pri kontrole a údržbe klimatizačného okruhu je dobré dbať aj na výmenu tohto oleja. Obvyklé množstvo v okruhu je 10 – 15 g. Bez tohto oleja sa kompresor už po niekoľkých minútach poškodí a môže sa aj úplne zadrieť. „Preto pri servise vozidla odporúčame previesť odsatie zvyšku starého oleja a naplnenie nového. Odhaliť únik oleja je možné pridaním UV látky a posvietením UV lampou, vďaka ktorému budú miesta úniku viditeľné,“  radí Vaněček.

Dôležité je však predchádzať prípadným problémom a vedieť s klimatizáciou pracovať. Okrem pravidelného čistenia či dopĺňania a výmeny filtrov je dobré vypnúť klimatizáciu 5 – 10 minút pred dojazdom auta do cieľa trasy a umožniť tak vyschnutie výparníka. Týmto krokom sa predchádza usádzaniu baktérií a v dlhodobom ohľade i nepríjemnému zápachu.

Značky: