Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poisťovňa Wüstenrot zaznamenala v uplynulom roku sériu ojedinelých poistných udalostí, a to v oblasti životného aj neživotného poistenia. Likvidovala prípad stretu cyklistu s medveďom, problémy s reklamáciami, nešťastný omyl policajta v práci a škody na majetku, ktoré z hľadiska významnosti spôsobil najmä požiar.

Okrem marcového požiaru v parkovacom dome v Bratislave na ulici Drieňová, ktorý bol vo veľkom rozsahu a poistné udalosti zaznamenala aj poisťovňa Wüstenrot, sa v uplynulom období z hľadiska významnosti objavili aj ďalšie veľké poistné udalosti. „Keď sa pozrieme na rozsah škôd a významnosť poistných udalostí, evidujeme najmä poistné udalosti spôsobené požiarom,“ uvádza Jana Kuchtová, riaditeľka Úseku underwitingu a likvidácie poisťovne Wüstenrot a dodáva, že požiare rezonovali v poistení bývania aj havarijnom poistení. Poisťovňa zaznamenala viacero požiarov rodinných domov, vedľajších stavieb postavených na pozemku, ale aj bytov.

„Nešťastný bol napríklad požiar bytu, ktorý spôsobil sám poistený, ktorý v dôsledku duševnej choroby pálil v umývadle rôzne predmety, až zbĺkla celá kuchyňa,“ pokračuje Jana Kuchtová. Okrem požiaru parkovacieho domu v Bratislave, boli požiare spôsobené úmyselným zapríčinením tretej osoby, skratom v elektroinštaláciách alebo nabíjačkou od mobilu ponechanou v elektrickej sieti. „Klienti si často neuvedomujú, že aj obyčajná nabíjačka ponechaná v elektrickej zásuvke môže spôsobiť požiar a škody na majetku.“

Hoci o stretoch so zverou počuť častejšie v súvislosti s haváriami a PZP, Wüstenrot zaznamenal aj prípad v oblasti životného poistenia, kedy sa s medveďom zrazil cyklista. „Mali sme prípad, kedy sa klient na bicykli zrazil s medveďom, ktorý mu pri bicyklovaní vbehol do cesty z obilia. Následne do klienta narazil druhý cyklista, ktorý sa nachádzal za ním. Medveď ušiel, klient upadol do bezvedomia a utrpel sériu zranení,“ uvádza ďalej Jana Kuchtová z Wüstenrotu.

Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania poistenia hradí škody, ktoré zamestnanec spôsobil v práci – či už ide o majetok alebo zdravie. Wüstenrot zaznamenal v súvislosti s týmto poistením prípad, keď si v rámci nácviku zásahu proti páchateľovi poistený príslušník Polície SR pomýlil cvičnú zbraň s ostrou a postrelil svojho kolegu.

V oblasti likvidácie právnej ochrany poisťovňa riešila najmä prípady pracovných a susedských sporov, alebo sa na ňu obracali klienti s neúspešnými reklamáciami. „Klientke vypadla na dovolenke zo zuba plomba, po návrate to reklamovala u svojej zubárky, tá však až po tom, ako jej zub opravila začala tvrdiť, že to nebola reklamácia, lebo jej opravovala iný zub. Kontaktovali sme riaditeľa kliniky s tým, že lekárka mala vybaviť reklamáciu a ak ju neuznáva, uviesť dôvod, najmä klientku informovať, že jej reklamáciu neuznáva a upozorniť ju, že jej ide opravovať iný zub, k čomu si mala vyžiadať jej súhlas s opravou iného zuba. Nakoniec klinika reklamáciu uznala a klientka za opravu zuba nemusela platiť,“ dodáva ako posledný príklad poistnej udalosti Jana Kuchtová.

Značky: