Na pravidelné testovanie si pomaly zvykáme. Vyzerá to tak, že minimálne zopár týždňov to, žiaľ, bude naša každo-týždenná rutina. Každý by to mal najradšej za sebou a minul na to čo najmenej času.

Viaceré obce využívajú online rezervačný systém Rýchlejšie.sk, ktorého hlavným prínosom služby je zrýchlenie celého procesu testovania a zvýšenie bezpečnosti občanov. Tí nemusia čakať v radoch pred testovacími centrami ani na výsledky po teste.

Dopredu si vyplníte všetky potrebné údaje a systém vám vygeneruje deväťmiestny registračný kód zobrazený aj ako QR kód registrácie. Na odbernom mieste sa preukážete QR kódom na displeji telefónu, prípadne si ho vytlačíte na papieri, v najhoršom prípade ho nadiktuje. Po naskenovaní QR kódu pracovníkom systém zobrazí údaje vyplnené pri registrácii.

Pracovník overí vašu totožnosť podľa občianskeho preukazu a priradí vám unikátny kód testu skenovaním QR kódu testu. Po odbere a vyhodnotení testu sa výsledok testu zapíše do systému (pre zrýchlenie sa opäť skenuje číslo testu). Systém vám po vyhodnotení pošle výsledok testu SMS-kou. Ak ste pri registrácii  zadali aj e-mail, dostanete naň elektronicky podpísaný certifikát. Výsledok vášho testu si môžete overiť aj online. Môžete požiadať o opakované zaslanie SMS s výsledkom testu, ako aj stiahnuť elektronicky podpísaný certifikát. Pre vás sú všetky funkcie bezplatné, hradí ich totiž prevádzkovateľ odberného miesta – mesto, zamestnávateľ, inštitúcia, prevádzkovateľ MoM a pod.

Tento systém sa dá využiť na adresách https://covid.bratislava.sk/, https://covid.pezinok.sk/, resp. http://skalica.rychlejsie.sk/.

Testovanie pomocou prideleného QR kódu. Zdroj: Eva Amzler

Testovanie pomocou prideleného QR kódu. Zdroj: Eva Amzler

Služba Rýchlejšie.sk bola od začiatku navrhovaná na použitie na celom území Slovenska a  pri návrhu služby sa počítalo s obrovskou záťažou. Aj preto v čase objednávania ani v čase testovania nedošlo k výpadku.

Zo softvérového hľadiska systému je dôraz kladený na vysokú škálovateľnosť a stabilitu riešenia. Zmenu v systéme je pritom možné zaviesť do prevádzky aj bez potreby reštartu systému. Inštancie systému sú umiestnené na serveroch Microsoft Azure v Európskej únii.

Službu Rýchlejšie.sk vytvorili Slováci v zahraničí, aby pomohli Slovensku v boji s pandémiou. Cieľom je šetrenie času. Ak by totiž každý občan ušetril len 1 hodinu života tým, že nemusí stáť v rade na test, tak pri otestovaní 89 000 občanov sa ušetrí celkom 10 rokov, alebo aj 11 125 osemhodinových pracovných smien. Ak by sme tento čas vynásobili priemernou mesačnou mzdou v SR (1096 € v 1-3. Q 2020), hovoríme o sume viac ako 610 000 eur.

Priemerné čakanie na test vypočítané ako rozdiel medzi časom, na ktorý bol občan objednaný a časom kedy bol reálne prijatý pracovníkom odberového miesta aktuálne klesla v Bratislave pod 5 minút. Vďaka exportom výsledkov o pozitívnych nálezoch má prevádzkovateľ ihneď k dispozícii podklady, ktoré musí odosielať pre hygienu. V každej chvíli je pritom evidovaní, kto urobil akú akciu s testom, kto sa dostal do kontaktu s testom, či osobnými dátami občana.

Zamestnávatelia môžu využiť import zamestnancov do systému, reporting o účasti na pravidelných testoch, pripomienkovanie zamestnancami pomocou SMS či e-mailu, alebo pravidelné zasielanie exportov pre systémy riadenia vstupu osôb do pracovisko.

Ako to dopadlo?

Mestá Bratislava, Pezinok, Skalica aj víkend 6. a 7. 2. 2021 testovali s využitím služby Rýchlejšie.sk. V Pezinku prekročili produktivitu 94 otestovaných za hodinu. Službu od 15.1.2021 do 8.1.2021 dňa využilo viac ako 89 000 testovaných občanov. Prevádzkovateľ doručil po otestovaní viac ako 180 000 SMS správ a e-mailov.

Viac o systéme Rýchlejšie.sk

Testovanie na covid si vyhľadajte cez internet

 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.