Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bohaté skúsenosti, slušné ohodnotenie, osobný rozvoj a možnosť dlhodobého uplatnenia – to sú štyri hlavné očakávania, ktorých naplnenie študenti vysokých škôl a univerzít požadujú od svojho prvého zamestnania.

Mnohí z nich takúto prácu hneď nenájdu, pretože pri štarte svojej profesionálnej kariéry ich diskvalifikuje nedostatok praktických skúseností. Aj na základe týchto faktov, ktoré vyplynuli z prieskumu medzi vysokoškolákmi, spoločnosť Aliter Technologies zaviedla projekt Aliter Inkubátor.

Firma, ktorá je uznávaným expertom v oblasti informačno-komunikačných technológií a softvérového vývoja, vo svojej organizácii vytvorila priestor na získavanie potrebných praktických skúseností formou tzv. job rotatingu. „Účastníkov projektu Aliter Inkubátor sme vyberali asi štyri mesiace, počas ktorých sme oslovili univerzity a taktiež sme zverejnili inzeráty na pracovných portáloch. Záujem študentov bol veľmi vysoký, nakoniec prácu naprieč rôznymi oddeleniami spoločnosti získali štyria vybraní stážisti,“ prezrádza Peter Kováč, riaditeľ projektu Aliter Inkubátor.

Výber vhodných uchádzačov bol veľmi náročný proces. „Pri študentoch alebo absolventoch nie je možné hodnotiť úroveň pracovných skúseností, nadobudnuté vedomosti alebo referencie. Preto sme v spoločnosti zaviedli interný systém, určený na automatizované testovanie uchádzačov a taktiež pripravili sériu praktických testov. Každý uchádzač najskôr prešiel štvorhodinovými testami. Tie boli zamerané na niekoľko oblastí, napr. na verbálne, numerické či abstraktné myslenie, IT znalosti a ďalšie. Tieto testy sme realizovali v testovacej miestnosti bez nutnosti interakcie s hodnotiteľom. Nasledovali praktické testy s analytickými úlohami. Svoje výsledky už prezentovali hodnotiteľovi. Záver tvoril osobný pohovor, v rámci ktorého sme uchádzačom poskytli aj spätnú väzbu k výsledkom testov. Z pohľadu uchádzačov teda išlo o náročný výberový proces, ktorý trval viac ako osem hodín, avšak z pohľadu spoločnosti to bol jediný spôsob, akým sme dokázali objektívne zhodnotiť uchádzačov a vybrať tých najvhodnejších,“ približuje spôsob výberu Peter Kováč.

V spoločnosti sa do projektu Aliter Inkubátor zapojili všetky divízie. Stážisti tak pracovali v divíziách Špeciálnych systémov, ICT systémov, Software development, Finance & Operations i na Obchodnej divízii. „O jednotlivých úlohách ma informovali riaditelia jednotlivých divízií a tie som následne prideľoval stážistom. Zároveň som sa snažil odovzdať im aj cenné rady i spätnú väzbu,“ dopĺňa Peter Kováč. Od prvého dňa nástupu mali stážisti priraďované projektové i neprojektové úlohy s konkrétnym výstupom a termínom, na ktorých sa museli aktívne podieľať. „Takýto prístup je síce náročný na manažment, ale myslíme si, že je to jediná cesta, ako urobiť stáž efektívnou pre obe strany. Zistili sme, že mnohí študenti sa o stáž uchádzajú s nejasnou predstavou o kariére. Vedia, že chcú napríklad robiť v IT, ale nevedia v akej oblasti. Aby sa dokázali rozhodnúť, potrebujú zistiť na jednej strane, čo ich baví, a na druhej, čo im ide, v čom sú dobrí. To sa dá dosiahnuť iba tak, že si vyskúšajú reálne úlohy z rôznych oblastí. Okrem toho aj pre stážistov je viac motivujúce, keď vidia výsledky svojej práce, než keď sú v pasívnej pozícii,“ vysvetľuje riaditeľ projektu.

Peter Kováč

Peter Kováč

Projekt Aliter Inkubátor predstavitelia spoločnosti v minulých dňoch vyhodnotili ako veľmi úspešný. Študenti a absolventi, ktorí sa ho zúčastnili, mali na jeho začiatku takmer nulové pracovné skúsenosti, ale projektom, na ktorých pracovali, dodali veľkú pridanú hodnotu. „Dokázali si veľmi rýchlo naštudovať nové informácie a aj napriek školským povinnostiam dokázali byť dostatočne flexibilní na splnenie úloh v požadovanom čase,“ chváli účastníkov projektu Peter Kováč. „Niektorých stážistov sa nám podarilo preradiť na divízie v skoršom termíne, než sme plánovali.“

Vďaka veľmi pozitívnym skúsenostiam sa spoločnosť rozhodla, že projekt Aliter Inkubátor bude pokračovať. „Výberový proces máme otvorený počas celého roka s tým, že v prípade vzájomnej dohody je termín nástupu možný okamžite alebo v čase, keď sa nám uvoľní miesto v inkubátore, čo nezvykne byť viac ako tri mesiace,“ dopĺňa Peter Kováč.

Záujemcovia si viac informácii môžu nájsť na stránke http://www.aliter.com/inkubator/ alebo môžu

spoločnosť kontaktovať emailom na adrese inkubator@aliter.com.

Značky: