Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Údaje spoločnosti GfK vychádzajúce o trendoch trhu naznačujú,  že v minulom roku sa predalo 17,6 milióna inteligentných hodiniek a zariadení na monitorovanie zdravotného stavu  a fyzickej aktivity (Health and Fitness Trackers – HFT)
  • Na celkovom objeme predaja sa tieto zariadenia pre sledovanie zdravotného stavu a fyzickej aktivity podieľajú  77 percentami
  • Podľa odhadov spoločnosti GfK predaj inteligentných hodiniek v roku 2015 predstihne zariadenia pre sledovanie zdravotného stavu a fyzickej aktivity.

V minulom roku sa  predalo 13,5 milióna zariadení na monitorovanie zdravotného stavu alebo fyzickej aktivity a 4,1 miliónov inteligentných hodiniek. Tento rok sa očakáva vstup významných spoločností na tento trh. Spoločnosť GfK predpokladá, že v roku 2015 narastie celkový objem predaja uvedených zariadení na 51,2 miliónov kusov, teda trojnásobok objemu tržieb oproti roku 2014. Oba segmenty pritom vykazujú rovnocenný význam na tomto zjednocujúcom sa trhu.

Počet predaných kusov (mil.)
2014
2015
Inteligentné hodinky
4,0
26,1
Zariadenia na monitorovanie zdravotných funkcií
alebo športových výkonov
13,5
25,0
Spolu
17,6
51,2
[Tabuľka č.1: Celosvetový objem predaja odhadovaný spoločnosťou GfK]

V minulom roku objem predaja zariadení na monitorovanie zdravotného stavu a fyzickej aktivity jednoznačne prekonal tržby za predaj inteligentných hodiniek. Jedným z dôvodov bola predovšetkým výrazne nižšia priemerná cena výrobkov v segmente HFT, vďaka ktorej boli tieto zariadenia cenovo dostupnejšie ako plnohodnotné inteligentné hodinky. Ďalším dôvodom vyššej popularity HFT e skutočnosť, že väčšina spotrebiteľov vníma monitorovanie fyzickej aktivity v súčasnosti ako najdôležitejšiu funkciu wearables, a to aj vrátane inteligentných hodiniek.

Spoločnosť GfK očakáva masívny rast najmä segmentu s inteligentnými hodinkami, kde sa posilňuje aj  rýchlo rastúca podskupina nezávislých zariadení so SIM kartou na priame spojenie s mobilnými sieťami, čím sa takéto hodinky priblížia k smartfónom. Prieskum spoločnosti GfK odhalil,  že viac ako polovica (56 percent) majiteľov smartfónov z piatich rôznych krajín vníma takéto spojenie ako veľmi dôležitú funkciu, ktorá by zvýšila pravdepodobnosť zakúpenia inteligentných hodiniek, pretože by potom mohli svoj smartfón nechať doma. Okrem toho je pravdepodobné, že predaj wearables zariadení bude pravdepodobne rásť aj vďaka príchodu módnejšie ladených zariadení (napr. analógové inteligentné hodinky) alebo senzory zabudované do šperkov, ktoré by mohli viac  osloviť ženy. Ide o významný segment, ktorý doposiaľ zostal zatiaľ nevyužitý.

Asi nás neprekvapí, že najväčšia časť celosvetového objemu predaja pripadá na rozvinuté krajiny. Očakáva sa, že západná Európa v budúcnosti dobehne Severnú Ameriku, ktorá bola v minulosti hlavným ťahúňom rastu tohto trhu.

 
Inteligentné hodinky
HFT
Predaj v kusoch (mil.)
2014
2015
2014
2015
Západná Európa
0,8
5,4
4,0
7,1
Rozvinuté krajiny (Ázia a Tichomorie)
0,8
5,3
2,5
4,5
Severná Amerika
1,2
7,4
4,8
8,5
Rozvinuté regióny
2,8
18,1
11,3
20,1
Stredná a Východná Európa
0,2
1,3
0,6
1,1
Čína
0,5
3,6
0,9
2,3
Rozvíjajúce sa krajiny (Ázia a Tichomorie)
0,2
1,4
0,2
0,4
Južná Amerika
0,1
0,6
0,2
0,5
Stredný východ a Afrika
0,2
1,1
0,3
0,6
Rozvíjajúce sa regióny
1,2
8,0
2,2
4,9
Globálne
4,0
26,1
13,5
25,0
[Tabuľka č. 2: Očakávaný objem predaja podľa prognózy spoločnosti GfK]

Hoci trhy v Západnej Európe podobne ako v mnohých ďalších regiónoch nezaznamenali v priebehu prvých deviatich mesiacov roka 2014 očakávaný vývoj, objem tržieb v poslednom kvartáli prudko narástol. Hlavnou príčinou bol sezónny zvýšený predaj pred Vianocami a uvedenie nových modelov známych výrobcov. Na najväčších európskych trhoch, ktorými sú Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko, tvorili tržby za posledný štvrťrok 36 percent celkového objemu tržieb za celý rok 2014. Je teda možné povedať, že wearables sú populárnym vianočným darčekom s optimistickým výhľadom aj na rok 2015.