Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roce 2020 bude průmyslový sektor generovat téměř 15 bilionů gigabajtů dat.

Vzhledem k rostoucímu množství dat musí výrobci nalézt efektivnější a účinnější způsoby využití těchto dat. Společnost Rockwell Automation představuje rozšířenou nabídku škálovatelných analytických řešení, jež zákazníkům pomáhá rychleji a snadněji získat přehled o jejich investicích do automatizačních technologií.

Naše vize platformy Connected Enterprise vždy ve svém jádru zahrnovala analytiku a vzájemnou spolupráci,“ říká John Genovesi, viceprezident společnosti Rockwell Automation pro oblast informačního softwaru a produktů pro procesní průmysl. „Když nyní rozšiřujeme naši nabídku informačních řešení, primárním cílem je zlepšit dostupnost pro zákazníky a poskytnout možnost přizpůsobení jejich rozsahu. Nová analytická řešení pomáhají našim zákazníkům posunout se vpřed na jejich cestě k realizaci platformy Connected Enterprise bez ohledu na to, kde se na této cestě nachází dnes.

Nová nabídka od Rockwell Automation rozšiřuje schopnosti analytiky v rámci výrobní haly pro jednotlivá zařízení, stroje a systémy, ale rovněž i v celopodnikovém rozsahu. U tohoto přístupu jsou analytická data vypočítávána a získávají příslušný kontext nejblíže ke zdroji rozhodování na příhodné úrovni v dané architektuře, aby mohla přinášet nejvyšší hodnotu – od koncových zařízení po cloudový systém, a u množství různorodých nových přístrojů a zařízení nebo lokálních i externích cloudových platforem.

Nová řešení pokrývají vzdálené monitorování, sledování výkonnosti strojů a jejich stavu, nebo diagnostiku zařízení a prediktivní údržbu, čímž společnostem umožní získat z jejich dat přidanou hodnotu rychle, snadno a v průběžně rostoucí míře. Na celopodnikové úrovni nabízejí tato řešení výkonnější způsoby integrace dat z výrobních hal do obchodních informačních strategií.

Místem zrodu dat jsou u každého výrobce nebo průmyslové společnosti řídicí systémy,“ dodává Genovesi. „Jako dodavatel těchto systémů dokáže společnost Rockwell Automation pomáhat zákazníkům tato data lépe pochopit, analyzovat a reagovat na ně prostřednictvím několika nových produktů a služeb.“

Již po určitou dobu jsme svědky významného posunu společnosti Rockwell Automation v oblasti analytiky, kde začíná hrát stejnou úlohu, jakou má v oblastech výrobních systémů MES/ správy výrobních operací a EMI,“ uvádí Matthew Littlefield, prezident a vedoucí analytiky organizace LNS Research. „Náš výzkum zavádění technologií IIoT a analytiky jasně ukazuje potřebu větší flexibility a škálovatelnosti v této oblasti. Je motivující vidět společnosti, jako například Rockwell Automation, zabývat se otázkami průmyslové analytiky v praxi.

Analytika zařízení

Nová aplikace FactoryTalk Analytics for Devices poskytuje analytická data o stavu a diagnostice průmyslových zařízení. Prochází průmyslovou síť, vyhledává technické zdroje a poskytuje analytické výstupy převáděním generovaných dat do předem konfigurovaných přehledů o stavu a diagnostice zařízení. Pokud některé zařízení vyžaduje pozornost, zasílá systém také „akční karty“ na chytrý telefon nebo tablet.

Jak tato aplikace postupně odhaluje informace o tom, jak jednotlivá zařízení vzájemně souvisejí, například síťovou topologii nebo kauzalitu poruch, začíná rozumět systému, který sleduje, dostatečně na to, aby mohla předkládat preskriptivní doporučení. Aplikace může například zaslat uživatelům akční kartu, pokud se některý měnič Allen-Bradley PowerFlex musí překonfigurovat, aby si uchoval optimální výkonnost. To pomáhá předcházet potenciálním odstávkám zařízení a poskytuje týmům údržby příslušná řešení.

Analytika pro výrobce zařízení

Na úrovni strojů poskytuje cloudová aplikace FactoryTalk Analytics for Machines výrobcům zařízení přístup k údajům z analytiky výkonnosti od používaných systémů. Tato schopnost pomáhá k podpoře zákazníků přes cloudovou platformu FactoryTalk. Z hlediska výrobců tato schopnost těží z propojených technologií a pomáhá navyšovat provozní dostupnost zařízení a výkony při současném snížení nákladů na údržbu.

Analytika systémů

Rozšířením schopností analytických řešení od společnosti Rockwell Automation, které již zahrnují schopnosti vytváření historických přehledů a vizualizací, nyní Rockwell Automation poskytuje řešení pro preventivní údržbu, což může pomoci omezit odstávky zařízení a snížit náklady na údržbu. Díky využití nejnovějších algoritmů strojního učení dokáže toto řešení předvídat poruchy ještě dříve, než se skutečně stanou, a vygenerovat pracovní příkaz údržby pro zamezení nákladné odstávky zařízení.

Analytika celého podniku

Pro další rozšíření analytických služeb na úrovni celého podniku bude nabídka cloudové platformy FactoryTalk (poskytovaná v podobě softwaru jako služby) využívat technologii IoT Microsoft Azure. Tím umožní vzdálené monitorování technických aktiv, vytváření historických přehledů a přehledů dat. Společnosti Microsoft a Rockwell Automation rovněž vzájemně spolupracují na tom, aby mezi služby zahrnuly podnikové služby Power BI pro účely zjišťování dat, slučování dat z více zdrojů a vizuální analytiku na úrovni jednotlivých zařízení.

Značky: