Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá mala od nového roka znížiť daňovo-odvodové zaťaženie a priniesť revolučné zmeny v zdaňovaní krypta, má množstvo dier a nedostatkov.

Hoci zámer zákonodarcov bol oslobodiť výmenu kryptomien od daní, pri podrobnom preštudovaní sa ukázalo, že výmena virtuálnej meny za inú bude naďalej minimálne u fyzických osôb  podliehať dani. A následne je pri zisťovaní, kedy a akou sadzbou, potrebná veľmi hĺbková analýza.  Upozorňujú na to daňoví advokáti z Highgate Law & Tax, ktorí sú  súčasťou viacerých pracovných tímov štátnych orgánov pre prípravu legislatívy upravujúcej aj oblasť finančnej regulácie. Rovnako sú podľa Highgate Law & Tax nedotiahnuté aj ďalšie zmeny zákona, ktoré sa týkajú zdaňovania zamestnaneckých podielov a predaja podielov v obchodných spoločnostiach. Podľa právnikov bude potrebné po voľbách novely opäť otvoriť a technicky upraviť.

Výmena kryptomien sa napokon bude v niektorých prípadoch zdaňovať

Nedávno prijatá novela zákona o dani z príjmov priniesla revolučné zmeny nielen do zdaňovania niektorých krypto aktív, ale tiež upravila oblasť malých investičných fondov a rozvírila vody daňových a regulačných podmienok na kapitálovom trhu. Po novom sa budú kryptomeny po roku držania zdaňovať pri 7 % sadzbe a zdravotné odvody sa platiť nebudú. Výmena virtuálnej meny za inú nemala dani podliehať vôbec, avšak pri podrobnom preštudovaní zákona sa ukázal opak: „Zo zákona jasne vyplýva len to, že dani nebude podliehať výmena kryptomeny za službu alebo tovar do sumy 2400 eur. Ostatné formy výmeny, a teda aj výmenu virtuálnej meny za inú, budú musieť fyzické osoby zdaniť. V prípade právnických osôb to nie je úplne jednoznačné. Nakoľko však má zákon medzery, nie je v ňom automaticky doriešené ani to, za akých okolností bude potrebné výmenu kryptomien zdaniť, a akou sadbou. Novela sa okrem toho netýka iných krypto  aktív ako virtuálnych mien, čiže napríklad NFT alebo niektoré ďalšie krypto aktíva sa budú zdaňovať štandardnou 19 %, resp. 25 % sadzbou, a vzťahovať sa na to budú aj 14 % zdravotné odvody ako doteraz,“ hovorí daňový a finančný advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Zdanenie predaja podielov v obchodných spoločnostiach s rôznymi pravidlami

Novela má však podľa právnikov aj množstvo ďalších technických a principiálnych nedostatkov. Oslobodené od daní mali byť aj zamestnanecké akcie, resp. podiely vo firme, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov, prípadne živnostníkov – tzv. ESOP. Ak však pôjde o podiel v eseročke a fyzická osoba ho po troch rokoch predá, bude musieť zo zisku zaplatiť daň. Ak by išlo o akcie, nemusela by ich zdaňovať.  Od daní má byť zároveň u fyzických osôb oslobodený predaj podielu v eseročke po troch rokoch, avšak platí to len v tom prípade, ak osoba podiel nadobudla po 1. januári 2024. Naopak, tieto podmienky sa nevzťahujú na akciovú spoločnosť. Ak ide o predaj podielov na družstve alebo o podiely komanditistu, tieto budú riadne zdanené. „Predmetné zmeny neprešli riadnym legislatívnym konaním, chýbalo kvalitné medzirezortné pripomienkové konanie a analýza, a tak kvalita prijatej novely zákona o dani z príjmov nezodpovedá štandardnom kvality právnych noriem v oblasti verejného práva. Prijaté zmeny obsahujú aj množstvo ďalších technických a legislatívnych nedostatkov a tiež sa javí, že v oblasti investičných fondov sú ustanovenia v novele v rozpore s právom EÚ,“ konštatuje daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Tvorcovia zároveň do novely nezapracovali také oblasti, ako je uznanie daňových strát, nezdaňovanie kúpy virtuálnych mien od neznámych osôb alebo obstarávacie ceny virtuálnych mien pri alternatívnych nadobudnutiach, napríklad ako súčasť mzdy. Zákon má nadobudnúť účinnosť od nového roka. Právnici z Highgate Law & Tax však už teraz odporúčajú budúcim zákonodarcom, ktorí zasadnú do parlamentných lavíc po septembrových voľbách, aby zákon o dani z príjmov opätovne novelizovali s cieľom odstrániť zo zákona medzery, nezrovnalosti a stanoviť jasné a jednoznačné pravidlá.

Značky: