Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ponuka Mercedes me sa neustále rozširuje a poskytuje užívateľom čoraz rozmanitejšie možnosti. Mercedes me Store je internetový obchod, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou digitálneho ekosystému značky Mercedes-Benz. Ponuka Mercedes me Store na slovenskom trhu sa najnovšie rozšírila o nové prvky mimoriadnej výbavy a nové tematické balíky, ktoré je možné zakúpiť aj formou mesačného predplatného.

Kým donedávna bolo možné si objednať mimoriadnu výbavu len pri prvotnom konfigurovaní vozidla a teda táto výbava bola dodaná výhradne z výrobného závodu, dnes si niektoré prvky mimoriadnej výbavy môže klient zakúpiť cez Mercedes me Store v okamihu, keď sa pre ne rozhodne po dodaní vozidla. Môže pritom ísť napríklad o Integráciu chytrého telefónu alebo Navigáciu s pevným diskom.

Pre využívanie online obchodu Mercedes me Store si majiteľ osobného vozidla značky Mercedes-Benz potrebuje vytvoriť konto, tzv. Mercedes me ID, či už cez webovú stránku www.mercedes-benz.sk alebo aplikáciu Mercedes me v smartfóne. Zákazník ku kontu asociuje („napáruje“) svoje vozidlo a doplní platobné údaje zo svojej platobnej karty. Každé vozidlo má svoju špecifickú výbavu a k tomu priradenú aj individuálnu ponuku digitálnych doplnkov v Mercedes me Store. Zákazníkovi (fyzická osoba – nepodnikateľ) stačí navštíviť online obchod cez webovú stránku, aplikáciu v smartfóne alebo jednoducho otvoriť aplikáciu Store v infotainmente MBUX vo vozidle a digitálne doplnky zakúpiť.

Novinkou je možnosť mesačného predplatného, ktorá zatraktívňuje ponuku služieb a zákazníkom ponúka väčšiu flexibilitu a komfort pri nákupe a zrušení služieb Mercedes me connect. V prípade mesačného predplatného má zákazník prvý (skúšobný) mesiac zdarma. Jednotlivé tematické balíky si možno zakúpiť na obdobie 36 alebo 12 mesiacov. V rámci nich je k dispozícii napríklad multifunkčný Balík Excellence, ktorý ponúka komplexnejší program digitálnych doplnkov. Skladá sa z Balíka služieb sprostredkovaných na diaľku, Balíka navigácie a Balíka GUARD 360°. V ponuke je aj mimoriadna výbava na celú dobu životnosti vozidla (napr. Integrácia smartfónu). Ponuka sa v budúcnosti bude naďalej rozširovať.

Viac informácií o online obchode na https://shop.mercedes-benz.com/sk-sk/connect, prípadne ich záujemcovia získajú u autorizovaných partnerov značky Mercedes-Benz.

Značky: