Vláda Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí vymenovala novú generálnu komisárku pre svetovú výstavu EXPO 2025 Osaka. Stala sa ňou Ing. Ivana Vala Magátová, PhD., ktorá na rovnakej pozícii pôsobila už v minulosti, keď ako generálna komisárka zabezpečovala účasť Slovenska na svetových výstavách EXPO 2010 Šanghaj a ako zástupkyňa generálneho komisára na EXPO 2008 Zaragoza.

Nová generálna komisárka pôsobila i ako ekonomický diplomat na zastupiteľskom úrade v Pekingu a od roku 2018 pôsobila ako generálna konzulka na Generálnom konzuláte SR v Šanghaji. „Svetová výstava, akou je EXPO, je dôležitou súčasťou ekonomickej diplomacie a má osobitný význam pre prezentáciu Slovenska a vytváranie obchodných väzieb slovenských firiem v zahraničí. Účasť Slovenska na svetovej výstave takéhoto rozmeru preto považujem za podstatnú a budeme klásť dôraz na jej prípravu,“ uviedol Karel Hirman, minister hospodárstva.

Nasledujúce funkčné obdobie bude nová generálna komisárka plniť najmä úlohy spojené s prípravou a realizáciou expozície.  Medzinárodná výstava EXPO 2025 Osaka plánuje otvoriť svoje brány 13. apríla 2025 až  do 13. októbra 2025. Základnou témou výstavy v Osake bude „Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“, subtémami budú Záchrana životov, Posilňovanie životov a prepojenie životov. Vláda odsúhlasila účasť Slovenska na tejto výstave, pričom Slovensko plánuje vybudovanie pavilónu s plochou cca 1 200 metrov štvorcových.

Značky: