Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Divízia Mercedes-Benz Vans dôsledne elektrifikuje všetky konštrukčné rady. Nový eSprinter očaruje efektívnosťou, dojazdom a ložným objemom a je to ozajstný kozmopolita: vyrába sa v Európe a Severnej Amerike a v budúcnosti bude na približne 60 trhoch podčiarkovať najvyššie ambície vyjadrené heslom Lead in Electric Drive (Vedenie v elektrických pohonoch).

Nový eSprinter prináša množstvo technických noviniek a zakladá sa na novej koncepcii, ktorá sa skladá z troch modulov. Tieto moduly poskytujú čo najväčšiu slobodu pri vývoji a stvárnení rôznych zástavieb a nadstavieb, ktoré boli doteraz známe iba z modelu Sprinter s konvenčným pohonom.

Predný modul je jednotne koncipovaná predná časť a zahŕňa všetky vysokovoltové komponenty. Bez zmeny ho možno kombinovať so všetkými variantmi vozidiel bez ohľadu na rázvor a veľkosť akumulátora. V spodku karosérie sa nachádza modul pre priestorovo úsporne integrovaný vysokovoltový akumulátor. Umiestnenie akumulátora medzi nápravami zaručuje spolu s robustným krytom akumulátora nízke ťažisko, ktoré pozitívne ovplyvňuje jazdné vlastnosti a zvyšuje bezpečnosť jazdy. Tretím pilierom tejto modulárnej konštrukcie je zadný modul s elektricky poháňanou zadnou nápravou. Podľa princípu stratégie používania rovnakých dielov sa používa vo všetkých variantoch nového vozidla eSprinter. V zadnom module je integrovaný aj kompaktný a výkonný elektromotor.

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz investoval do nového vozidla eSprinter približne 350 miliónov eur. Na prispôsobenie výroby v troch závodoch Charleston, Düsseldorf a Ludwigsfelde sa v každom investuje približne 50 miliónov eur. Modulárna koncepcia nového vozidla eSprinter umožňuje maximálne synergie vo výrobe, a tým aj príslušné efekty z rozsahu.

„Nový eSprinter od značky Mercedes-Benz sa dôsledne pridržiava našej stratégie, v rámci ktorej chceme

obdivuhodnými úžitkovými vozidlami zaujať vedúce postavenie v oblasti elektrickej mobility

a súčasne chceme dosiahnuť rast so ziskom.”

Mathias Geisen, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans

Nový eSprinter je všestranný a efektívny

Nový eSprinter sa začne uvádzať na trh v druhej polovici roku 2023 v USA a Kanade. Je to dlhé skriňové vozidlo s vysokou strechou. Je vybavené najväčším akumulátorom s využiteľnou kapacitou 113 kilowatthodín. Ložný objem dosahuje hodnotu 14 kubických metrov, najväčšia prípustná celková hmotnosť dosahuje až 4,25 tony.

Elektrický dojazd, založený na východiskovej simulácii cyklu WLTP, dosahuje až 400 kilometrov[1],[2],[3] . Pri jazdení v mestskom prostredí je, podľa simulácií založených na mestskom cykle WLTP, možný dojazd až 500 kilometrov123. S takýmto dojazdom sa vozidlo ideálne hodí aj na dlhšie jazdy. 

V Európe bude tento prvý variant skriňového vozidla uvedený na trh na konci roku 2023 a po ňom budú postupne nasledovať otvorený konštrukčný vzor a ďalšie varianty akumulátora. Vďaka tomu je eSprinter ako základné vozidlo atraktívne pre mnohé nové odvetvia, ako aj pre výrobcov zástavieb a nadstavieb.

„Prostredníctvom nového vozidla eSprinter pozdvihujeme segment veľkých elektrických úžitkových vozidiel na celkom novú úroveň. Súhra efektívnosti, dojazdu a ložného objemu pri súčasnej optimalizácii celkových nákladov spojených s vlastníctvom je to, vďaka čomu je nový eSprinter najvšestrannejšie elektrické úžitkové vozidlo od značky Mercedes-Benz všetkých čias.”

Mathias Geisen, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans


[1] Údaje o dojazde sú predbežné a boli interne zistené v súlade s certifikačnou metódou Skúšobný postup WLTP. Zatiaľ nie sú k dispozícii hodnoty úradne uznanej skúšobnej organizácie ani typové schválenie ES alebo potvrdenie o zhode s úradnými hodnotami. Medzi uvedenými údajmi a úradnými hodnotami sa môžu vyskytnúť odchýlky.

[2] Referenčný model: skriňové vozidlo, dĺžka vozidla Dlhá (A3), vysoká strecha, najväčšia prípustná celková hmotnosť 4,25 t, maximálna rýchlosť 90 km/h, využiteľná kapacita akumulátora 113 kWh. Dojazd variuje v závislosti od konfigurácie vozidla (maximálnej rýchlosti, tvaru nadstavby, kapacity akumulátora, výbavy, pneumatík atď.).

[3] Skutočný dojazd závisí od individuálneho spôsobu jazdenia, dopravnej situácie, vonkajšej teploty, používania klimatizácie/kúrenia atď. a môže sa prípadne líšiť.

Značky: