Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Ericsson, SK Telecom a BMW Group Korea spoločne prekonali svetový rekord v rýchlosti vozidiel, pripojených na internet pomocou 5G technológie.

S cieľom poskytnúť konkrétne príklady bezproblémovej mobility sa všetky tri spoločnosti v testoch zamerali na jazdy vo vysokej rýchlosti, počas ktorých bolo zaistené stabilné a vysoko výkonné pripojenie na sieť.

Thomas Norén, vedúci pre oblasť sieťových produktov v spoločnosti Ericsson na začiatku testovania dodal: „Ericsson spolupracuje s poprednými operátormi a predstaviteľmi ekosystémov na rozvoji 5G – s pomocou existujúcich pilotných projektov na báze predbežných štandardov, ako aj prostredníctvom štandardizačných aktivít v rámci globálnych normalizačných orgánov a priemyslových skupín. Testy prispejú ku komercializácii 5G technológií a k ich rozvoju – najmä v oblasti pripojenia vozidiel.“

Testovacia sieť na firemnom polygóne BMW Group Korea pozostávala zo štyroch rádiových uzlov, pracujúcich v pásme 28GHz. Tato testovací sieť umožnila dosiahnutie prenosovej rýchlosti dát 3,6 Gbps (downlink) pri rýchlosti vozidiel 170 km/h. Testy zároveň ukázali stabilne vysokú dátovú priepustnosť siete na celom okruhu, presahujúcu 1,5 Gbps aj počas prepínania prenosu (handover) medzi jednotlivými vysielačmi.

Dosiahnutie nového svetového rekordu umožnilo pokročilé formovanie rádiového signálu a jeho následného sledovania, ktoré umožňuje základňovej stanici vysielať signály smerom k 5G zariadeniu. Vyspelé 5G technológie od Ericssonu umožnili presné sledovanie 5G zariadení aj pri veľmi vysokých rýchlostiach. Tieto schopnosti otvárajú dvere novým službám 5G, v tomto prípade v rámci automobilového priemyslu.

Ericsson a jeho partneri budú pokračovať v mnohostrannom testovaní 5G v rámci pilotných projektov s poprednými operátormi a predstaviteľmi ekosystémov. Pilotné projekty umožňujú 5G end-to-end testovanie sietí za účelom urýchlenia rozvoja 5G.

Značky: