Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je   od 15. marca 2023 Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Doterajší predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností ZSE a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.

Ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej bude Radoslav Haluška  zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie so zreteľom na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v regióne západného Slovenska.

Energetike sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobenie v dvoch distribučných spoločnostiach mi dáva príležitosť  stavať na tom pozitívnom, čo v oboch spoločnostiach je, a  motivovať kolegov k prehlbovaniu vzájomných synergií. Samozrejme niektoré činnosti sú viazané na infraštruktúru v konkrétnom regióne a tie budeme aj naďalej vykonávať osobitne, ale mnohé činnosti môžeme robiť identicky. Je logické, aby sme vystupovali jednotne predovšetkým z pohľadu zákazníckeho rozhrania. Keďže obe spoločnosti pôsobia v rámci jedného právneho, regulačného a technického prostredia, mali by aplikovať jednotné prístupy ku všetkým zákazníkom, či už sú to výrobcovia, dodávatelia alebo odberatelia. Vzájomná spolupráca bude mať význam len vtedy, ak prináša hodnoty nielen do vnútra firiem, ale predovšetkým pre zákazníkov. Ak sa nám toto podarí, som presvedčený, že z trhu dostaneme len pozitívnu spätnú väzbu,“ uviedol Radoslav Haluška, nový predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Radoslav Haluška je absolventom odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro, od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava – najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a. s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31. marca 2014. Od 1. apríla 2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. do funkcie predsedu predstavenstva a neskôr aj generálneho riaditeľa spoločnosti.

Značky: