Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mesto Trenčín pripravuje súťaž na spracovanie novej podoby svojej webovej stránky. Pri príprave procesu verejného obstarávania spolupracuje s odbornou platformou Slovensko.digital, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku.

Ako posledný krok pred vyhlásením verejného obstarávania je pripravený workshop k verejnému obstarávaniu nového webu mesta Trenčín, ktorý sa uskutoční 28. 11. 2016 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti novej budovy SND v Bratislave. Zástupcovia mesta na ňom predstavia podrobnosti zadania, prítomní budú aj členovia poroty, ktorí zodpovedia prípadné otázky ku kritériám hodnotenia. Zástupcovia IT firiem a záujemcovia o účasť v tendri môžu klásť otázky a získať podrobnejšie informácie, ako sa do verejného obstarávania zapojiť.

Návrh zadania je v poslednom štádiu prípravy a už niekoľko týždňov ho pripomienkuje odborná verejnosť na odbornej platforme IT komunity Slovensko.digital. Po workshope bude pripomienkovanie definitívne uzatvorené a vyhlásenie verejného obstarávania sa očakáva začiatkom januára budúceho roku.

Trenčín chce svoju stránku pripraviť tak, aby bolo jej používanie rýchle, efektívne a aby vizuálne kvalitne reprezentovala mesto. Preto je proces obstarávania pripravený tak, že o výsledku obstarávania nerozhodne len cena zistená prieskumom trhu, ale vyššiu prioritu bude mať kvalita technického riešenia, používateľsky jednoduché spracovanie a dizajn. Mesto pri príprave tejto súťaže už viac ako pol roka intenzívne spolupracuje s verejnosťou a odborníkmi.

Vo výberovej komisii budú zastúpení špičkoví experti vo svojich odboroch: okrem zástupcov mesta sa na hodnotení budú podieľať: Michal Truban (zakladateľ spoločnosti Websupport, aktívny v oblasti efektívnej e-verejnej správy), Michal Blažej, špecialista na testovanie použiteľnosti webov, zakladateľ Slovenskej User Experience Asociácie) a Róbert Csere (kreatívny riaditeľ časopisu .týždeň).

Workshop bude organizovať spoločne Mesto Trenčín a Slovensko.Digital. Uskutoční sa symbolicky v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Práve SND totiž ako prvá verejná inštitúcia spolupracovalo na celom procese obstarávania webu s platformou Slovensko.Digital a v týchto dňoch pripravuje spustenie novej stránky. Mesto Trenčín tak od SND prevezme štafetu ako prvá zo samospráv na Slovensku.