Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením“ je inklúzia detí z marginalizovaných skupín, detí z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ale aj u detí z bežných a harmonických rodín vytvoriť podnetné sociálne prostredie prostredníctvom mimoškolskej športovej aktivity. Rozvíjanie fyzickej, mentálnej a sociálnej stránky osobnosti detí, podporovanie ich ďalšieho osobnostného rozvoja v ich prirodzenom prostredí.

Na Slovensku žilo v roku 2021 podľa štatistického úradu SR[1] 11,4 % obyvateľov pod hranicou príjmovej chudoby. Viac ako polovicu tvoria nezamestnaní a hneď ďalšou kategóriou sú viacdetné rodiny deťmi. Podľa zverejnených údajov sú najohrozenejšou skupinou deti pod 18 rokov. Každé šieste dieťa na Slovensku žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

V O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sa už niekoľko rokov stretávame s deťmi, ktoré pochádzajú z rodín, kde sa prioritne riešia iné potreby, ako sú mimoškolské športové a vzdelávacie aktivity . Takéto deti sú často vylúčené z rovesníckych skupín, nezúčastňujú sa školských výletov ani športových krúžkov.

Cieľom tohto projektu je dať rovnocennú šancu všetkým deťom mať plnohodnotnú športovú aktivitu, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. V projekte je zapojených 220 detí, ktoré navštevujú tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha od októbra 2022. Vďaka inovatívnemu procesu sa deti počas tréningov rozvíjajú po telesnej aj mentálne stránke, pretože súčasťou tréningov sú aj špeciálne mentálne cvičenia. Tie majú pomôcť deťom zlepšovať si , okrem iného, aj pozornosť. Pozornosť je psychická činnosť, ktorá je nutná pre učenie sa a zapamätanie a tým, aj dobrý školský prospech. Všetky tieto aktivity sa realizujú v inkluzívnom prostredí. Projekt poskytuje šancu športovať všetkým deťom, tým z bežných rodín aj z rodín, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Projekt má pomôcť týmto deťom sa vďaka športu . Prostredníctvom testovania vybraných pohybových zručností a schopností dokážeme odhaliť športové nadanie dieťaťa a včas ho podchytiť. Počas projektu prebieha analýza školského prospechu pred, počas a na záver projektu, ktorá má odhaliť, či pravidelná športová činnosť pomohla týmto deťom zlepšiť ich známky v škole tak, ako sme to dokázali na štúdií v roku 2021 v Nitre[2].

Viac o projekte: https://www.akademiamatejatotha.sk/projekty-z-eu.html


[1] ZDROJ: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/405b6bfa-aa43-4422-829c-e2d26a3db217/!ut/p/z1/tVJNc4IwEP0tHjhCFhIg9hadjtDqQTtWyaUTECFViEKU-u8bOz20ndraQ3PI59u3L_sWcbREvBZHWQgtVS225pzw4GkaxnQwcBnA5H4IMY6j6YDNXOJ66BFxxLNa73SJEpW2orTbjS3rtS022gIzyaPUJ7MexNZsLDi2ud58vCDgp0G6FrYQBNuEeJ5NvX5m597KCwRepZ4bnrPsMrlCyVXoxW-yuXmGC4OBiedvkOGIRSQcA9DxyIeYRfNZf4oxMPwO-IEjMRrCixoiFy2OMu_QvFZNZSr98McvRoDuEJdp5XRZ5YDjUhpQAoHr-yR0-xCcvfOayXBSGF6hy7MpCi2_lB8tr8pmuOTzfs-ZMVvVOn_RaPmPbpt0rE4xNdKbfJ03eeMcGtONpda79sYCC7qucwqlim3uZKqy4LuQUrVG5mck2lUVxSd7s57cYsITqv301LFe7xW15CRt/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[2] ZDROJ: https://www.akademiamatejatotha.sk/clanok/akademia-zacala-rozsiahlu-studiu-zaoberajucu-sa-vztahom-medzi-pohybom-a-pozornostou.html

Značky: