Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súčasnom svete, kde sa digitalizácia dotýka takmer každej oblasti života, je kybernetická bezpečnosť kľúčová pre ochranu dát a súkromia.

O2 si uvedomuje túto zodpovednosť a aktívne investuje do kybernetickej bezpečnosti svojich sietí aj služieb, a tiež do ochrany súkromia zákazníkov.

„Záleží nám na bezpečnosti našich zákazníkov v kyberpriestore, v ktorom sa denne pohybujú. Prirodzene chceme preto ešte výraznejšie prispievať k bezpečnejšiemu digitálnemu svetu. Som presvedčený, že naše členstvo v kyberkomunite nám umožní zdieľať naše znalosti a skúsenosti s ostatnými lídrami v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zároveň sa od nich učiť. Spoločne tak môžeme oveľa efektívnejšie tvoriť bezpečné online prostredie – a to nielen pre Slovensko, ale celú Európu,“ uviedol Slavomír Pšenák, technologický riaditeľ  O2.

„Špeciálne si vážim proaktívny prístup O2, ktoré ako jeden z veľkých operátorov ide príkladom pre ostatných v tomto segmente trhu a výrazne tak prispieva k zvýšeniu povedomia aj medzi malými poskytovateľmi telekomunikačných služieb. Mnohí poskytovatelia telekomunikačných služieb sa totiž stanú po novelizácii Zákona o Kybernetickej bezpečnosti na základe požiadaviek smernice NIS2 povinnými osobami,“ povedala Alexandra Húsková, riaditeľka odboru marketingu a komunikácie z Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

Aby mohla kyberkomunita na Slovensku fungovať efektívne, je organizovaná do pracovných skupín. Momentálne je zriadená strategická poradná skupina a 8 špecializovaných skupín: veľké podniky a telekomunikácie; malé a stredné podniky; výrobcovia a poskytovatelia služieb; verejná správa; školstvo a vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; CSIRT; občianske združenia a mimovládne neziskové organizácie. Práve spolupráca je kľúčová pre úspech, pretože umožňuje členom zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a participovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Samotné členstvo v kyberkomunite prináša aj množstvo benefitov a príležitostí na rast a rozvoj – členovia napríklad získavajú prístup ku kvalitným informáciám, jednoduchšie nadväzujú spolupráce s rôznymi odborníkmi, môžu sa zúčastňovať  vzdelávacích aktivít, a tiež majú možnosť zdieľať skúseností s medzinárodnou komunitou.

O zaradení operátora do kyberkomunity rozhodlo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti v roli Národného koordinačného centra. Informácia o členstve bude zároveň postúpená do registra členov komunity v Európskom centre priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC). Tým sa O2 stane tiež členom európskej komunity kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií o činnosti kyberkomunity sa dozviete tu: https://www.kyberkomunita.sk/kyberkomunita/

Značky: