Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Operátor O2 už tradične každoročne pripomína širokej verejnosti hodnoty, ktoré nám priniesol 17. november.

V minulosti tak mali všetci možnosť s O2 prekročiť virtuálne hranice, ďakovať hrdinom spod tribún, vrátiť sa s PPPitrom do Československa pred rokom 1989, či rozdať vďaka Férovej nadácii granty projektom, ktoré učili mladých, čo si 17. novembra vlastne pripomíname, ako aj to, že sloboda nie je samozrejmosť.

Výnimkou nebude ani tento rok. O2 v tomto ročníku spojilo svoje hodnoty so spisovateľom Danielom Hevierom, s ktorým dlhodobo pracuje na spoločnom projekte O2 Radostná škola s Danielom Hevierom. Jeho cieľom je meniť školstvo systematicky zdola, od učiteľov, žiakov a ich rodičov, a to zavádzaním kreatívnych metód do samotnej výučby.

O2 preto oslovilo Daniela Heviera na napísanie Rozprávky o slobode, ktorá je určená (nielen) pre najmenších čitateľov, ale poučenie si z nej môžu vziať čitatelia každej generácie.

„Za svoj spisovateľský život som napísal hádam aj pol tisícky rozprávok. A predsa je moja Rozprávka o slobode trochu iná: je v nej oveľa viac reality ako fantázie. V rozprávkarovi Zachariášovi je niečo zo mňa, ale aj z mnohých ľudí, ktorí žili v minulých časoch. Sloboda je pre mňa vysokou hodnotou a neustále ju v sebe obnovujem. My ako národ a spoločenstvo sme ju v rôznych dobách získavali i strácali, a azda prichádzame na to, že sloboda nemôže byť anarchiou ani svojvôľou, že musí byť spojená so zodpovednosťou za jej užívanie a s účasťou na živote ľudí okolo nás,“ hovorí Daniel Hevier.

„Hodnota slobody nie je nikdy príliš často a príliš silno zdôrazňovaná, nikdy to nie je už cez čiaru. Je totiž stále aktuálna a naším cieľom je, aby si mladí ľudia už v skorom veku uvedomili jej cenu, a to nielen vtedy, keď už v našich životoch absentuje, ale predovšetkým vtedy, keď je prítomná a keď ju môžeme oceniť a užívať si ju. Som úprimne rád, že aj v dnešnej neštandardnej situácii sme schopní zachovať túto tradíciu, akou je pre nás pripomínanie novembra 89, a to nie iba pri príležitosti okrúhlych výročí, ale systematicky každoročne. A som ešte radšej, že sa nám podarilo vytvoriť takéto unikátne spojenie s pánom Hevierom, ktoré je pre nás, vyplývajúc z našej dlhodobej spolupráce, úplne prirodzené,“ hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2. 

Rozprávka o slobode bude nosnou líniou celej tohtoročnej kampane O2. Objaví sa v premiére 17. novembra aj v podcaste SME Rozprávky, do ktorého ju načítal známy slovenský herec Robo Roth, ktorý nás svojím šarmom a charakteristickým hlasom prenesie do dôb dávno minulých.

Rozprávku do ilustrácií spracovala ilustrátorka Hedviga Gutierrez. V takomto spracovaní sa objaví v špeciálnom vydaní magazínu Sóda a na sociálnych sieťach O2. Kampaň bude podporená na sociálnych sieťach aj osobnosťami ako Kristína Tormová, Lenka Šóošová, Matej Tóth, Fero Joke, Lady Zika, Vladimír Kobielsky a ďalšími.

O2 ďalej na pripomenutie 17. novembra zverejní na streamovacej službe Tidal svoj vlastný playlist „revolučných songov“. V spolupráci s HBO GO upriami pozornosť na filmy s tematikou novembra 89.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.