O2 Športová akadémia Mateja Tótha opäť otvára svoje brány, tento rok už po štvrtýkrát. Nový ročník O2 ŠAMT štartuje v zvláštnej situácii, kedy mnohí žiaci základných škôl nemajú hodiny telesnej výchovy už viac mesiacov.

„Nedostatok pohybu u detí vnímame ako pálčivý problém a tejto problematike sa venujeme dlhodobo. Preto už 4. rok rozvíjame O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorou prešlo dnes už viac ako 5 tisíc detí. Som rada, že práve v aktuálnom ročníku môžeme poukázať a oprieť sa o výsledky, ktoré v Akadémii máme a to, že pohyb zlepšuje zdatnosť detí, ich koncentráciu, a sú pod vedením trénerov O2 ŠAMT šťastné a spokojné.  Zároveň spúšťame celoslovenskú súťaž pre školy. Dáme tak opäť aj tento rok príležitosť základným školám na celom Slovensku zabojovať o získanie jednej zo 40 O2 ŠAMT na svojej pôde,“ hovorí o aktuálnom ročníku marketingová manažérka O2, Michaela Sakálová.

Zapojiť sa do aktuálneho ročníka je jednoduché. Školu stačí prihlásiť na www.akademia.o2.sk  a od 19. októbra za ňu hlasovať. 21. 12. budú vyhlásení víťazi 40 akadémii, ktorí budú môcť mať tento jedinečný projekt na svojej pôde od februára 2021.

Úspešný projekt olympijského víťaza a O2

O projekt olympijského víťaza je v školách mimoriadny záujem. V posledných dvoch ročníkoch súťaže do akadémie prišlo dovedna viac ako pol milióna hlasov.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je aktuálne jediný celonárodný projekt, ktorý sa venuje všeobecnej športovej príprave detí predškolského a mladšieho školského veku. V aktuálnom 4. ročníku si akadémia pripravila viacero noviniek.

Zdroj: Ondrej Macko / TOUCHIT

„Medzi novinky patrí vydanie nových metodických príručiek pre učiteľov, ktorí vedú tréningy a pripravujeme sa aj na spoluprácu so štátom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomuje význam telesnej a športovej výchovy v školách a snaží sa nájsť riešenie na jej podporu a skvalitnenie. Preto zaradilo O2 ŠAMT do pilotnej fázy projektu zameraného na skvalitnenie hodín telesnej, a to aj vďaka jej merateľným výsledkom,“ hovorí riaditeľka O2 ŠAMT Mária Bedleková.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha každoročne testuje deti, ktoré v nej športujú pravidelne. V školskom roku 2018/2019 sa testovania zúčastnilo viac ako 800 detí.

„Už po absolvovaní jedného školského roka v O2 ŠAMT sa deti zlepšili vo všetkých testovaných položkách – vo vytrvalosti, obratnosti, výbušnej sile a flexibilite, s jej najvýraznejším zlepšením o 42 %,“ dodáva Mária Bedleková.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha taktiež počas 1. vlny pandémie rozbehla sériu inštruktážnych videí s názvom Telesná na doma pod vedením odborníkov a trénerov Akadémie, vďaka ktorým môžu deti cvičiť spolu s rodičmi hravo aj doma. Telesná zožala obrovský úspech a O2 ŠAMT ju plánuje rozšíriť o nové videá aj v tomto školskom roku.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.