Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli v minulom roku 306 mil. eur, čo predstavuje ich medziročný nárast o 5%. Počet zákazníkov (aktívnych SIM kariet) operátora O2 vzrástol v sledovanom období medziročne o 1% na vyše 2,25 mil. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) v sledovanom období dosiahol 134 mil. eur.

„Naša spoločnosť sa v roku 2021 zamerala najmä na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, čomu sme podriadili naše aktivity naprieč portfóliom, ktoré zákazníci oceňujú. Boli to napríklad aktivity zamerané na rozšírenie komunikačných kanálov o aplikáciu WhatsApp, zmena ponuky domáceho internetu a služby O2 TV, ale aj rozšírenie prémiového obsahu v O2 SMART Paušáloch, postupné skvalitňovanie sieťovej infraštruktúry, či vylepšenie funkcionalít digitálneho operátora Radosť. To malo za následok ďalší kvantitatívny ako aj kvalitatívny rast zákazníckej bázy, ktorý sa odzrkadlil aj v náraste konsolidovaných výnosov a zisku EBITDA,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

Ako ďalej pokračoval: „Najvýznamnejším míľnikom v minulom roku bolo predstavenie plánov pri budovaní vlastnej 5G siete spolu s jej štartom v 15 lokalitách západného Slovenska. Okrem toho bol minulý rok aj v znamení vstupu do segmentu konvergentných služieb s predstavením výhod plynúcich zákazníkom pri spojení viacerých paušálov s priamym dopadom na cenu domáceho internetu. Rovnako sme sa však vlani zamerali aj na budovanie značky digitálneho operátora Radosť, ktorého báza sa vlani postupne rozrástla na desiatky tisíc zákazníkov.

V roku 2022 pokračuje O2 v zameraní pozornosti na výmenu celej rádiovej siete spolu s budovaním 5G, pričom postupne počas roka plánujeme priniesť 5G signál a jeho výhod do stoviek nových lokalít. V tomto roku súčasne stojí naša spoločnosť pred mnohými výzvami spojenými s nastávajúcimi efektmi pandémie COVID -19 doplnené o súčasný geopolitický vývoj na Ukrajine, ktoré môžu mať výrazne negatívny vplyv na obchodné i finančné ukazovatele spoločnosti. Pretrvávajúca inflácia, potenciálna energetická kríza, rastúce úrokové sadzby a ohrozená platobná schopnosť našich zákazníkov vytvárajú významné riziká pre budúci vývoj v nasledujúcom období. Spoločnosť tieto riziká monitoruje a vyhodnocuje na pravidelnej báze.“

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Zákaznícka báza sa vlani medziročne zvýšila o 1% na vyše 2,25 mil. Opäť rástol počet zákazníkov s pravidelnými mesačnými platbami, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už vyše 69%. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol výšku 11 eur. 

Konsolidované výsledky skupiny O2 SK20212020Zmena
Výnosy (v mil. eur)3062915%
EBITDA (v mil. eur)1341276%
Aktívne SIM karty (v tis.)*2 2512 2301%
Podiel zákazníkov fakturovaných služieb (v %)69,367,71,6 p.b.

*Údaj zahŕňa aj takmer 474 tis. M2M SIM kariet k 31. decembru 2021

Prehľad udalostí v roku 2021

O2 od februára 2021 zmenilo ponuku obľúbených služieb Internet na doma aj O2 TV. Zároveň O2 predstavilo ponuku O2 Spolu na super výhodné získanie domáceho internetu pre zákazníkov s paušálom. Čím viac paušálov si zákazníci spoja v jednom fakturačnom profile, tým väčšiu zľavu z ceny služby Internet na Doma získajú. Už s tromi paušálmi tak môžu získať Biely alebo Modrý Internet na doma so 100% zľavou. Nielen dočasne, ale každý mesiac.

O2 od februára 2021 zmenilo ponuku služby O2 TV, ktorá je po novom jednoduchšia, atraktívnejšia a zároveň využiteľná bez ohľadu na to, či má zákazník O2 Internet na doma alebo nie. Jej využívanie je možné s akýmkoľvek poskytovateľom internetu a aktivovanie k akémukoľvek O2 programu na faktúru. Zákazníci ju môžu sledovať v televízii, v notebooku, mobile či iných zariadeniach. Zákazník môže službu využiť so zariadením od O2, ako aj bez neho, keďže sledovanie na Smart TV alebo inom zariadením s operačným systémom Tizen alebo Android TV cez aplikáciu O2 TV SK nevyžaduje využitie set top boxu. 

O2 si aj na minuloročný valentínsky sviatok pripravilo niečo špeciálne. Od 8. februára až do 21. februára mohli zákazníci vybraných paušálov získať dve Xiaomi zariadenia za cenu jedného. Zákazník tak mohol za cenu smartfónu Xiaomi Mi 10T Pro získať aj Xiaomi Redmi 9C alebo ku kúpe Xiaomi Redmi Note 9 Pro mu O2 pribalilo aj Xiaomi Redmi 9A.

O2 vo februári 2021 ukončilo niekoľkomesačný proces výberu dodávateľa sietí novej generácie a za partnera pri ich budovaní si zvolilo spoločnosť Ericsson. Dôkladné výberové konanie za účasti všetkých relevantných hráčov preverilo možnosti dodávateľov aj v praktických testoch, keď ešte v októbri 2020 O2 sprístupnilo 5G sieť v štyroch vybraných častiach Bratislavy aj verejnosti.

O2 je prvým mobilným operátorom na Slovensku, ktorý umožňuje of februára 2021 zákazníkom komunikovať so zákazníckou linkou cez WhatsApp. Zákazníkom tak šetrí čas, pretože môžu v konverzácii odpovedať vtedy, keď sa im to najviac hodí, pričom žiadna správa sa nestratí.

O2 sa vo februári 2021 stalo jedným zo zakladajúcich členov Koalície firiem za duševné zdravie, ktorého cieľom je pod záštitou Ligy za duševné zdravie združiť firmy, ktoré sa snažia vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom je téma duševného zdravia zamestnancov bežnou súčasťou života.

Férová nadácia O2 sa rozhodla aj v minulom roku podporiť v marci 2021 projekt stalosato.sk neziskovej organizácie IPčko, ktorý bol spustený ešte vo februári predchádzajúceho roka. Projekt bol nevyhnutnou a okamžitou reakciou na premiéru dokumentárneho filmu V síti, ktorý ukázal nástrahy, ktoré na deti číhajú vo svete internetu.

O2 od apríla 2021 zmenilo štruktúru oddelení predaja a marketingu. Komerčný úsek vznikol spojením Úseku predaja a služieb zákazníkom a všetkých častí Úseku marketingu, okrem oddelenia Marketingovej komunikácie. Nový Úsek značky a komunikácie vznikol spojením oddelení Marketingovej komunikácie a Korporátnej komunikácie. Zmeny majú za cieľ ešte viac sa priblížiť zákazníkovi.

O2 od 20. apríla 2021 rozšírilo výber zákaznícky veľmi obľúbených aplikácií v rámci O2 SMART Paušálov. Zákazníci si môžu okrem iného vybrať aj 3 nové prémiové aplikácie, a to Voyo, .týždeň alebo Aktuality.sk. Zároveň O2 natrvalo zvyšuje objem dát v plnej rýchlosti pre Platinový O2 Internet na doma.

Od 20. apríla 2021 môžu zákazníci Radosti volať svojim blízkym bez obmedzení cez služby VoLTE aj VoWiFi. Tieto sa automaticky poskytujú každému zákazníkovi. Ak má zákazník kompatibilné zariadenie, môže služby využívať, stačí, ak má tieto funkcie povolené v mobilnom zariadení. Zároveň majú zákazníci Radosti po novom možnosť mať aktivovaných aj viac SIM kariet na jedno rodné číslo.

O2 koncom apríla 2021 vyzvalo na dodržiavanie férových praktík v oblasti nevyžiadaných predajných hovorov. Operátor sa zasadzuje za transparentné a systematické riešenie témy priameho marketingu, medzi ktorý patria nevyžiadané telefonické hovory s cieľom marketingovej ponuky. Podľa prieskumu O2 z decembra minulého roka, zákazníkom telekomunikačných služieb prekážajú nevyžiadané telefonáty z neznámych čísel.

O2 chce poraziť hoaxy a vrátiť rozum na internet, pričom ako prvé použilo vo svojej kampani z mája minulého roka deepfake video. Kampaň odštartovala na webe TV Markíza falošným videom s moderátorkou Zlaticou Švajdovou Puškárovou. Jej tvár, mimika a hlas však nevzišli z nakrúcania, ale sa ich naučila verne napodobniť umelá inteligencia na základe množstva videozáznamov Televíznych novín. O2 sa tak zameralo na výskyt hoaxov, dezinformácií a konšpiračných teórií na internete a upozorňuje na potrebu overovania si informácií. V súvislosti s touto kampaňou vypísala Férová nadácia O2 verejnú výzvu a hľadala digitálne vzdelávacie projekty, platformy a iniciatívy pôsobiace v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia detí, mladých a ich učiteľov. Taktiež podporila projekty zamerané na kultiváciu informačného priestoru, vyvracanie hoaxov, publikovanie overených informácií a potláčanie nenávistných prejavov. Na tento grant vyčlenila nadácia 60 tis. eur.

O2 chce bojovať proti nevyžiadaným volaniam, koncom mája 2021 preto predstavilo vlastný register a iniciatívu Nevolajtemi.sk. Register Nevolajtemi.sk slúži každému, kto si chce overiť neznáme číslo, ktoré mu volalo. Rovnako však slúži aj tým, ktorí nechcú ostať len pri overení volania z neznámeho čísla, ale podozrivý hovor v zmysle legislatívy chcú nahlásiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý by mal následne preveriť konanie konkrétnej firmy a v prípade porušenia legislatívy vyvodiť sankcie.

Radosť prichádza od júna 2021 ešte bližšie k zákazníkom a získať ju môžu už aj v kamenných predajniach vybraných partnerov. SIM kartu Radosti si už môžu zákazníci kúpiť za jediné „euríčko“ v trafikách, či na čerpacích staniciach a následne si svojho digitálneho operátor aktivovať v aplikácii v mobile.

O2 v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha počas pandémie koronavírusu prišlo s dvoma sériami inštruktážnych videí pod názvom Telesná na doma. Ich cieľom bolo reagovať na vzniknutú situáciu, v dôsledku ktorej deti ostali odrezané nielen od škôl, ale aj od telocviční a ihrísk, čo významným spôsobom hlavne v zimnom období ovplyvnilo ich pohyb. Telesná na doma prišla od júna 2021 s novou sériou videí, ktoré si deti môžu zacvičiť v triede, ale aj doma.

Od júla 2021 môže každý nový aj existujúci zákazník digitálneho operátora Radosť získať jeden z programov podľa vlastného výberu na 30 dní za polovičnú cenu. Stačí keď ju odporučí kamarátom a získa tak zľavu 50% pre seba aj pre nich. Ak ju odporučí piatim, ktorí ju aj využijú, Radosť za polovicu získa až na 5 mesiacov.

Digitálny operátor Radosť bol počas vlaňajšieho leta partnerom pláže na Tyršovom nábreží v Bratislave, známom pod familiárnym názvom Tyršák. Vďaka partnerstvu s Radosťou si návštevníci Tyršáku mohli popri zábavných aktivitách užiť bezplatné WiFi pripojenie. Na pláži našli aj rôzne „radostné“ prvky s logom, oddýchnuť si mohli napríklad na ležadlách či spríjemniť sedenie na podsedákoch.

Boj proti hoaxom, ktorý O2 odštartovalo v máji 2021 falošným videom so Zlaticou Puškárovou pokračoval aj v lete. Férová nadácia O2 vyčlenila 60 tis. eur na projekty podporujúce návrat rozumu na internet. Zároveň zverejnila aj zoznam podporených projektov na svojom webe: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program.

Koncom augusta minulého roka ohlásilo O2 štart spolupráce s novým partnerom v segmente online registračných pokladní, ktorým sa stala spoločnosť FiskalPro. Zároveň O2 oznámilo ukončenie ponuky vlastného riešenia pod názvom O2 eKasa.

O2 ohlásilo začiatkom septembra 2021 nových 15 lokalít s dostupnosťou 5G signálu na Slovensku. Zároveň priblížilo svoje plány v budovaní infraštruktúry. Spolu s dodávateľom Ericsson informovalo O2 aj o obmene rádiovej siete, čo sa pozitívne prejaví na kvalite spojenia aj v prípade technológií 4G a 2G.

Spolu s ohláseným štartom výraznejšieho pokrývania 5G sieťou predstavilo O2 svojim zákazníkom aj ponuku v podobe zdvojnásobených dát vo vybraných O2 SMART Paušáloch. Zákazníci mali možnosť bezplatne získať dvojnásobný objem dát v rámci svojho paušálu až do konca januára 2022.                                                                                  

Digitálny operátor Radosť oslávil 24. septembra 2021 svoje prvé výročie pôsobenia na trhu. Za ten čas využilo výhody digitálnosti desaťtisíce spokojných zákazníkov. Pri tejto príležitosti zverejnil operátor aj zaujímavé štatistiky, či informácie, ako napríklad to, že najobľúbenejším dňom aktivácie digitálneho operátora je streda.

O2 a O2 Športová akadémia Mateja Tótha odštartovali začiatkom októbra 2021 už piaty ročník tohto úspešného projektu. Po dlhom období, kedy boli brány škôl aj telocvične zatvorené, predpokladali organizátori projektu veľmi vysoký záujem.

O2 v rámci svojej Vianočnej kampane prišlo od 15. novembra 2021 s Vianočným extra bonusom na nákup 5G zariadenia pre nových aj existujúcich zákazníkov O2 SMART Paušálov a O2 Dát. To znamená, že zákazníci mohli získať dvojicu vybraných zariadení iba za cenu prvého. Druhé zariadenie bolo v plnej sume kompenzované Vianočným extra bonusom na zariadenie.

Digitálny operátor Radosť odštartoval v novembri svoj prvý predaj smartfónov prostredníctvom vlastnej webovej stránky. Zákazníci mali k dispozícii výber zo siedmich telefónov spolu s darčekom v podobe krytov na mobil.

O2 a Férová Nadácia O2 vlani už šiesty rok po sebe pripomínali širokej verejnosti hodnoty, ktoré priniesol 17. november 1989. V minulosti mali ľudia možnosť prekročiť virtuálne hranice krajiny, prejaviť úctu a rešpekt hrdinom spod tribún alebo si prečítať či vypočuť knihu Rozprávky o slobode z pera spisovateľa Daniela Heviera, s ktorým O2 a nadácia spolupracujú v rámci projektu O2 Radostná škola. Minulý rok sa chceli spoločne poďakovať predstaviteľom mladšej generácie za to, že sa usiluje presadzovať a šíriť odkaz Novembra a sú akýmisi „Ochrancami a ochrankyňami slobody“.

Digitálny operátor Radosť postupne od 1. decembra otváral na Slovensku tri vlastné kiosky vo vybraných nákupných centrách v Bratislave, Žiline a Košiciach.

O2 začiatkom decembra pokrylo signálom 4G LTE obec Príkra, ktorá bola poslednou obcou zo zoznamu 511 bielych miest, ktoré sa O2 dobrovoľne zaviazalo pokryť vysokorýchlostným internetom. Poslednou pokrytou obcou tak definitívne naplnilo Memorandum o spolupráci, ktoré O2 spolu s inými operátormi podpísali so štátom ešte v roku 2018.

Značky: