Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Počet zákazníkov skupiny O2 medziročne vzrástol o necelé 4% na 2,19 mil.
  • V krízovom roku klesli výnosy skupiny za 9 mesiacov celkovo o 3%
  • V septembri odštartovalo O2 ponuku nového digitálneho operátora Radosť

 Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli koncom septembra 213 mil. eur, pričom si pripísali pokles o 3%. Počet zákazníkov operátora O2 narástol medziročne takmer o 4% najmä vplyvom M2M SIM kariet na 2,19 mil. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) v sledovanom období dosiahol vyše 92 mil. eur.

„Vo výsledkoch O2 v treťom štvrťroku sa po úvodných dvoch kvartáloch spojených s koronakrízou a z nej vyplývajúcich celoštátnych protipandemických opatrení prejavila v treťom štvrťroku zvýšená návštevnosť predajní, s ktorou rástol aj predaj hardvéru. Rovnako sme pocítili aj zvýšenú mobilitu ľudí, no aj napriek tomu vplyv roamingu na výnosoch skupiny za minulým rokom zaostáva“, uviedol generálny riaditeľ O2 Peter Gažík. Ako ďalej povedal: „Aj napriek sťaženej situácii sme ako operátor priniesli na trh veľké veci. Hneď v lete sme zrušili automaty na zákazníckej linke a poľudštili tak prístup k zákazníkom, s ktorými sa už po novom rozpráva hneď od začiatku telefonátu živý človek. Okrem toho sme pokračovali na technologickej vlne, keď po sprístupnení služieb ako VoLTE a eSIM sme priniesli aj volania prostredníctvom WiFi sietí pod označením VoWiFi. Najväčším sviatkom na operátorskom trhu však bol septembrový štart nového digitálneho operátora Radosť. Jeho digitálnosť spočíva v tom, že celý jeho svet sa odohráva v jednej aplikácii, v ktorej si zákazník sám spravuje svoj program bez toho, aby navštívil čo len raz predajňu operátora a jeho ťahákom je dostatok dát už od základnej úrovne ako aj cenovka najvyššieho programu Nekonečná Radosť s neobmedzenými dátami len za 20 eur“.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Zákaznícka báza sa k 30. septembru 2020 oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 4% na takmer 2,19 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už vyše 67%. Najvýraznejšie však rástol segment M2M SIM kariet. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) bol v sledovanom období vo výške 11 eur.

Konsolidované výsledky skupiny O2 SKQ1-Q3/2020Q1-Q3/2019Zmena
Výnosy (v mil. eur)213221-3%
EBITDA (v mil. eur)92885%
Aktívne SIM karty (v tis.)*2 1892 1164%
Podiel zákazníkov fakturovaných služieb (v %)67,164,32,8 p.b.

*Údaj zahŕňa aj 419 tis. M2M SIM kariet k 30. septembru 2020

Prehľad udalostí v 3. štvrťroku 2020

O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto od júla pristúpilo k vypnutiu interaktívneho hlasového sprievodcu (tzv. IVR) na svojej O2 Zákazníckej linke, ktorý slúži na navigovanie zákazníka, alebo smeruje k jeho samoobsluhe a prináša priame spojenie so zamestnancom Zákazníckej linky už od začiatku hovoru. Zákazník O2 tak po novom nemusí počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom.

Zákazníci O2 môžu od septembra využívať ďalšiu technologickú novinku v podobe služby volaní prostredníctvom WiFi siete, tzv. VoWiFi (Voice over WiFi). VoWiFi je technológia, ktorá umožňuje prenos volaní prostredníctvom WiFi siete. Zákazník nepotrebuje na spojenie žiadnu externú aplikáciu a svoj hovor vybaví priamo z telefónu, rovnako ako štandardný hovor navolením konkrétneho kontaktu zo svojho telefónneho zoznamu. Využívanie VoWiFi predpokladá pripojenie do WiFi siete, 4G LTE SIM, ktorá by mala byť štandardom, a podporované zariadenie.

Nový digitálny operátor od O2 Radosť, odštartoval svoju ponuku 24. septembra 2020. Ponuka zahŕňa 3 programy v cene od 5 do 20 eur. Najvyšší program Nekonečná Radosť prináša svojim zákazníkom nekonečné dáta, volania aj SMS a MMS za cenu 20 eur s platnosťou na 30 dní. Digitálny operátor funguje výhradne v jednoduchej aplikácii dostupnej pre systémy Android aj iOS, pričom nedisponuje ani sieťou pobočiek, či vlastnou infolinkou.

Prehľad udalostí v 2. štvrťroku 2020

Mimoriadna situácia na Slovensku vzhľadom k šíreniu koronavírusu a opatrenia, ktoré k nej patria, mali značný dopad aj na slovenských operátorov, predovšetkým na vyťaženosť ich sietí. O2 v čase zavedenia prvých celoštátnych opatrení evidovalo značný nárast prevádzky, ktorá sa blížila najexponovanejším obdobiam v roku. Mimoriadna situácia na Slovensku sa premietla do nárastu volaní, ktorých počet stúpol až o 10%, dĺžka hovoru sa predĺžila zhruba o tretinu a až o štvrtinu narástla aj dátová prevádzka.

V čase, keď sa Slovensko nachádzalo v mimoriadnej situácii so zatvorenými školami, sa rozhodla pomôcť aj Férová nadácia O2, ktorá sa téme vzdelávania dlhodobo venuje a vyhlásila grant s názvom O2 Digitálna škola so sumou 60 tis. eur určenou pre projekty, online platformy, či iniciatívy, ktoré otázku digitálneho vzdelávania na diaľku riešia koncepčne a systematicky.

O2 po predstavení nových SMART paušálov v novembri minulého roka prišlo v polovici apríla 2020 s ďalšou revolúciou na trhu. O2 predstavilo trojicu dátovo neobmedzených paušálov – Titánový, Platinový a Diamantový O2 SMART Paušál – v troch rýchlostných variantoch. Nová éra využívania neobmedzených mobilných služieb tak odštartovala v čase koronakrízy, kedy bol dopyt po veľkých objemoch dát vyšší než kedykoľvek predtým.

O2 aj v apríli pokračovalo v prinášaní benefitov a aktivít pre zákazníkov, ktorí v čase koronakrízy ostali doma a tak im značne uľahčilo jej zvládnutie. V apríli odmeňovalo v rámci kampane Dobré dáta 10 GB balíkom dát za splnenie 4 výziev, ktorými boli: Učíme sa spolu, Hýbeme sa, Myslíme na starších a Podporujeme umelcov. Neskôr v máji sa k výzvam pridala aj piata – Pomôž svojim starým rodičom s digitalizáciou.

Ďalšou aktivitou bol štart online „Telesnej na doma“ v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha, ktorú O2 dlhodobo podporuje.

Koncom apríla O2 prinieslo svojim zákazníkom možnosť aktivovať si eSIM kartu, ktorá má rovnaké vlastnosti ako plastová SIM karta, avšak predstavuje elektronický čip v smartfóne, na ktorý si zákazník nahrá SIM profil prostredníctvom QR kódu. Spolu so spustením tejto služby zaradilo O2 do predaja aj prvý výlučne eSIM sklápací smartfón Motorola razr.

V priebehu apríla sa O2 okrem mimoriadneho grantu Férovej nadácie na podporu rôznych foriem online vzdelávania s názvom O2 Digitálna škola rozhodlo vyhlásiť aj mimoriadny Zamestnanecký grant nazvaný „sKORO NA všetko“. Oba granty boli prirodzenou reakciou operátora na výnimočnú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Zamestnanecká výzva bola zameraná na podporu tých projektov, ktoré vo vzniknutej situácii pomáhajú v rozličných oblastiach, či už ide o vzdelávanie marginalizovaných skupín, 3D tlač ochranných štítov, podporu alebo pomoc starším obyvateľom a podporu online aktivít pre širokú skupinu obyvateľov. Do mimoriadneho Zamestnaneckého grantu sa zapojilo až 41 projektov, z ktorých Férová nadácia podporila 16, a to sumou 36 000 EUR.

V máji predstavilo O2 svojim zákazníkom Digitálny box, ktorý združuje zákaznícku dokumentáciu v jednotnom digitálnom priestore. Po elektronickom zasielaní a bezhotovostnej platbe faktúr O2 reflektuje Digitálnym boxom na technologický vývoj a ekologickosť riešení a zároveň pohodlnejší a prehľadnejší spôsob uchovávania dokumentácie, ktorú zákazník potrebuje na využívanie služieb operátora. Aby zákazníkov podporilo v rozhodnutí na prechod do moderného prostredia, zvýhodnilo im poplatok za každý program s platbou na faktúru o 2 eurá tzv. Digitálnym bonusom. Naopak, u zákazníkov, ktorí sa rozhodnú nevyužívať výhody digitálneho správania, došlo od 29. júna k úprave cien fakturovaných služieb.

Prehľad udalostí v 1. štvrťroku 2020

O2 si udržalo dlhodobú pozíciu lídra v zákazníckej skúsenosti, keď už po jedenástykrát za sebou zvíťazilo v januári 2020 v nezávislej ankete „TECHBOX roka 2019“, v ktorej čitatelia hlasujú aj v kategórii najlepší operátor na Slovensku za predchádzajúci rok.

O2 koncom januára získalo viacero ocenení, či už za svoj prístup k zákazníkom alebo kreatívne koncepty. V najnovšej štúdii KPMG zameranej na zákaznícku skúsenosť sa prebojovalo do prvej desiatky najobľúbenejších firiem na Slovensku. V aktuálnom ročníku štúdie sa umiestnilo na 9. mieste.

Z 10. ročníka odovzdávania cien PROKOP 2019 za najlepšie PR projekty si odnieslo dve prvé miesta za komunikáciu projektov Pripravte sa na eKasu a Nebuď pirát, ktorý vznikol v rámci spolupráce s agentúrami Elite Solutions, Seesame a Zenith Media. Šéfka komunikácie a hovorkyňa O2 Tereza Molnár sa zároveň stala PR osobnosťou roka 2019.

Od februára posilnil najvyššie vedenie spoločnosti O2 na poste Riaditeľa financií Tomáš Kimlička, ktorý má za sebou viacročné pracovné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti finančného riadenia v rôznych spoločnostiach ako Tatry Mountain Resorts, či SkyEurope Airlines.

Začiatkom marca O2 komunikovalo štart výberového konania na dodávateľa 5G siete. Vo výberovom konaní počíta so všetkými relevantnými hráčmi, ktorí deklarujú pripravenosť na dodávku technológií.

V polovici marca O2 oznámilo v súvislosti so šírením koronavírusu a potrebných preventívnych opatrení prispôsobenie prevádzky predajní, ktoré po týždni O2 následne otvorilo v dočasne skrátenom režime.

V marci O2 počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s koronavírusom pridalo pre zákazníkov benefity smerujúce k zlepšeniu podmienok na prácu z domu alebo trávenie voľného času. Po dočasných vylepšeniach s bezplatným prístupom k službe HBO GO, zrýchleniu dát po ich prečerpaní v programe Internet na doma, či pridaním TV staníc do programov Modrá O2 TV a O2 TV v mobile prišli na rad aj nové SMART paušály, ktorých zákazníci mali možnosť využívať každú zvolenú aplikáciu bez obmedzenia dát.

Značky: