Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v sobotu 31. decembra 2022 popoludní štartuje postupná revokácia /zneplatnenie/ certifikátov na občianskych preukazoch vydaných do 20. júna 2021.

Niektoré certifikáty preto môžu byť použiteľné celý deň, niektoré však budú zneplatnené hneď popoludní. Z toho dôvodu je vhodné vykonať elektronické podpisovanie najneskôr do 12. hodiny.

V súvislosti s novou vyhláškou MIRRI SR č. 511/2022  o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej môžu niektoré úkony v rámci eGovernmentu  od januára 2023 podpisovať aj držitelia občianskych preukazov vydaných pred 20. júnom 2021, sprístupnilo ministerstvo vnútra aktualizovanú verziu aplikácie eID klient. Aplikácia umožní od 1. januára 2023 získať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie /tzv. zdokonalený e-podpis/. Postup, ako tento cerfikát získať, je opísaný v príručke.

Získať  kvalifikovaný certifikát pre  tzv. zdokonalený e-podpis bude od 1. januára možné len online cez aplikáciu eID klient. Na oddeleniach dokladov tento typ certifikátu nebude možné vydať. Celá procedúra vydania certifikátu online trvá asi 15 minút.

Informácie, ktoré úradné úkony/životné situácie bude možné elektronicky podpisovať tzv. zdokonaleným e-podpisom, sú zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Pri elektronických službách ministerstva vnútra tzv. zdokonalený e-podpis akceptovaný nebude. Ak chcete od 1. januára 2023 využívať  elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, centrálnej ohlasovne či  matriky, musíte mať občiansky preukaz vydaný po 20. júni 2021.

Zdroje: Ministerstvo vnútra SR

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.