Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nečakané náklady, malá finančná rezerva a dlhé splatnosti. Malým a stredným podnikom sa preplácanie pohľadávok spája predovšetkým s nepríjemnými scenármi, v ktorých potrebujú krátkodobé financovanie na premostenie náročných období. Význam faktoringu v našom regióne začína nanovo definovať český fintech 4Trans. Pre naplnenie tejto vízie vytvoril technologickú platformu, ktorá faktoring mení z reaktívneho nástroja na proaktívnu rastovú stratégiu.

  • Faktoring nie je len záchranná brzda, ale aj motor rastu.
  • 4Trans ponúka bezregresný faktoring s poistením a digitálnou platformou s onboardingomm v priebehu niekoľkých minút.
  • Cieľom je pomôcť SME v logistike prosperovať a rásť.
  • Potenciál faktoringu na Slovensku objavujú nielen začínajúce firmy, ale aj skúsenejší hráči na logistickom trhu.

Český fintech 4Trans prostredníctvom technológií mení vnímanie faktoringu v našom regióne a ukazuje, ako ho firmy dokážu využívať na systematický rast. Jeho digitálna platforma nekončí pri okamžitom preplácání faktúr, klientom umožňuje komplexnú optimalizáciu finančných tokov. Cieľom je pomôcť firmám na trhu nielen prežiť, ale aj prosperovať a robiť biznisové rozhodnutia na základe dát.

„Uvoľnenie okamžitej likvidity v nečakaných situáciách je prirodzená biznisová potreba, pri ktorej je logické pristúpiť k faktoringu. Skutočná pridaná hodnota však prichádza v momente, keď ho dokážete využívať ako základ systematickej rastovej stratégie,hovorí Jaroslav Ton, CEO spoločnosti 4Trans.

Od rizika k príležitosti

4Trans sa úzko špecializuje na oblasť logistiky, vďaka čomu hlboko preniká do špecifických rizík tohto odvetvia a prostredníctvom faktoringu ich premieňa na príležitosti. Medzi biznisové výzvy patria predovšetkým nezdravé obchodné vzťahy a zlá platobná morálka, prudké výkyvy cien nafty či novo zvýšené zvýšené mýtne po Európe a značné rozdiely v dopyte v jednotlivých kvartáloch.

„Kamiónová doprava sa spája so silnými trhovými výkyvmi. Základnou podmienkou stabilne rastúcej firmy je preto finančná rezerva. Naši najúspešnejší klienti si jednotky percent, ktoré predstavujú cenu faktoringu, premietnu do marže a každý mesiac pokrývajú časť svojich nákladov cez nás. Štandardne to sú fixné náklady, ktoré môžu faktoringom vyriešiť okamžite, ale ponúka sa možnosť reinvestície odomknutej likvidity pre ďalší rast. S ďalšími príjmami už môžu systematicky pracovať, vytvárať si finančný vankúš a manévrovací priestor na investičné príležitosti – prenájom ďalších kamiónov, zamestnanie ďalších vodičov či modernizácia vozového parku,vysvetľuje Ton.

Prehliadaný rastový nástroj

4Trans spája detailnú znalosť segmentu s dátovou analytikou a dokáže priamo identifikovať znaky úspešných logistických firiem. Tie sa vyznačujú stabilným rastom, efektívnym riadením cash flow a kvalitnými obchodnými vzťahmi s odberateľmi. Naopak, slabá diverzifikácia odberateľov a nevýhodné zmluvné podmienky vedú k finančným ťažkostiam. 4Trans prispôsobuje svoje služby týmto dátam a z faktoringu robí nástroj rastovej stratégie. Ponuka českého startupu preto presahuje preplácanie faktúr a zameriava sa na komplexnú optimalizáciu finančných tokov. Ponúka aj doplnkové služby, ako je overenie odberateľov, poistenie prefinancovaných pohľadávok a sieť partnerov v logistike.

„Náš cieľ nie je iba pomáhať firmám prežiť ťažké časy, ale pomáhať im prosperovať a rásť. Vieme, že kamióny nemôžu stáť a dopravcovia popri stabilných odberateľoch prijímajú aj rizikové zákazky. Preto ponúkame primárne bezregresný faktoring s poistením. Riziko preberáme na seba a klienti s obratom vyplatenou zálohou môžu okamžite narábať s finančnými prostriedkami. Takisto vnímame, aké náročné je napríklad rozhodovanie o expanzii na nové trhy. Preto okrem preplácania pohľadávok ponúkame aj možnosť využívať nástroje na overovanie dôveryhodnosti a platobnej morálky 15 000  odberateľov z celej Európy,vysvetľuje Jaroslav Ton.

Klienti 4Trans majú tiež k dispozícii plne digitálnu platformu, vďaka ktorej môžu zvládnuť v reálnom čase všetko: od registrácie až po sledovanie preplácania faktúr.

„Bolo pre nás kľúčové, aby klienti vyriešili všetko z pohodlia domova, prípadne kamióna. Preto je celý proces onboardingu online. Po registrácii a vyplnení údajov môže klient hneď podpísať zmluvu a ihneď začať nahrávať faktúry alebo overovať odberateľov. To všetko, samozrejme, s pomocou dedikovaného obchodníka, ktorý sa stará o klienta. Klient s ním môže následne konzultovať rastové ambície, aktuálne potreby podnikania či čokoľvek, čo je pre klienta dôležité. To všetko sa deje v plne digitálnom prostredí. Preto s nami môžu klienti vyriešiť všetko v priebehu niekoľkých minút. Chceli sme predísť stratenému času z chodenia do pobočky či administratívnych záležitostí. Klientom namiesto toho poskytujeme priestor, aby sa mohli venovať svojmu podnikaniu a väčšinu vecí prenechať na nás.

Potenciál objavujú predovšetkým mladé firmy

Podľa reportu Technology Fast 50 je 4Trans aktuálne 27. najrýchlejšie rastúcou firmou v Česku a celkovo už prefakturovala viac než 115 miliónov eur na 125-tisícich faktúrach. Minulý rok expandoval na slovenský trh, na ktorom je táto forma financovania zatiaľ relatívne neprebádané územie. Penetrácia faktoringu v pomere k HDP je na úrovni 2,7 %, v Česku je to 4,3 %.

„Slovenský trh sa s faktoringom zatiaľ zoznamuje. Penetrácia faktoringu je síce relatívne nízka, no predovšetkým od začínajúcich firiem už začína výrazne rásť záujem. Český biznis má s faktoringom väčšiu skúsenosť a nie je výnimkou tam nájsť firmy, ktoré sa takto financujú už dlhodobo. Našou ambíciou je ďalej zvyšovať povedomie. Vidíme priestor, aby sa oba trhy posunuli bližšie napríklad k Poľsku, kde je penetrácia faktoringu 15 % a je to zaužívaná forma financovania,uzatvára Jaroslav Ton, riaditeľ spoločnosti 4Trans.

Značky: