Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Túto jar privítame na Slovensku už ôsmeho držiteľa Nobelovej ceny. Študenti a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s prof. Klausom von Klitzingom.

V rámci programu Osobnosti osobne – Nobel Prize Lecture Series – príde na Slovensko držiteľ Nobelovej ceny prof. Klaus von Klitzing – nemecký fyzik, známy objavom kvantového Hallovho javu, za ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku v roku 1985.

Študenti a odborná verejnosť budú mať možnosť vypočuť si jeho prednášku na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu. Medzinárodná sústava jednotiek (Sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky Sústavy SI cez základné konštanty prírody. Základom nových definícií sa tak stanú Planckova konštanta (h), elementárny náboj (e), Boltzmanova konštanta (k) a Avogadrova konštanta (NA) (v tomto poradí).

Nový systém by mal začať celosvetovo platiť od 20. 5. 2019. Kvantový Hallov jav (Nobelova cena za fyziku, 1985) hrá kľúčovú úlohu v zavedení novej Sústavy SI. Kvantový jav totiž možno využiť nielen na vysoko presné meranie elektrických štandardov, ale aj na nové stanovenie kilogramu cez porovnávanie elektrických a mechanických síl pomocou wattových váh (extrémne presného prístroja pre meranie hmotnosti). Prednáška sumarizuje využitie kvantového Hallovho javu v metrológii, so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.

Prednáška sa uskutoční 29. apríla 2019 (pondelok) o 16.00 h. v Aule Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova ul. 2, Bratislava.

Registrácia na prednášku je otvorená na www.uniba.sk/klitzing.

„Jedným z dominantných poslaní Nadácie Tatra banky je podpora vysokoškolského vzdelávania na všetkých úrovniach. Podporujeme kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podporujeme inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne a, samozrejme, jednotlivých študentov. Záleží nám na vzdelaných a hodnotovo orientovaných ľuďoch, tých, ktorí sú morálne stabilní a rozhľadení. Aj preto už takmer desať rokov prinášame inšpiratívne prednášky s významnými držiteľmi Nobelovej a Pulitzerovej ceny. Veľmi nás teší, že tentokrát prijal naše pozvanie prof. Klaus von Klitzing a jeho prednášku bude mať príležitosť počuť nielen množstvo nadšencov vedy, ale aj široká verejnosť.“

Igor Vida, predseda správnej rady Nadácie Tatra banky

„Profesor Klaus von Klitzing posúva hranice vedy a ľudského poznania. To je aj poslaním našej univerzity. Chceme študentom predstavovať čaro objavovania nových vedeckých obzorov a podporovať ich v tomto bádaní. Verím, že k tomu prispeje i prednáška profesora von Klitzinga. Prináša unikátny poznávací zážitok, ale aj vzácnu inšpiráciu a motiváciu.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

„Kvalita vzdelania je jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí naša spoločnosť a celé ľudstvo. Slovenská technická univerzita je najväčšia a špičková technická univerzita na Slovensku, ktorá nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Naším cieľom je vychovávať tvorivé osobnosti, preto poskytujeme vzdelávanie prepojené s praxou, a zároveň zapájame študentov aj do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Veda a výskum sú pre našu budúcnosť a, samozrejme, aj pre budúcnosť našej univerzity a jej študentov nevyhnutné, keďže sa všetok pokrok implementuje do reálneho života. Preto aj prednášky takýchto významných svetových osobností sú nespochybniteľným prínosom pre formovanie našich študentov nielen po vedeckej a odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Je potrebné im ukázať, koľko sa toho dá dosiahnuť, ak niekto usilovne a cieľavedome pracuje na prehlbovaní svojich vedomostí a rozvoji svojej osobnosti.“

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

„Veda potrebuje na Slovensku väčšiu podporu. Jej úspechy sa vždy odrazia aj na živote obyčajných ľudí. Verím, že táto návšteva bude inšpiráciou nielen pre mladých ľudí, ale aj pre vedcov, ktorí zostali na Slovensku a aj v zložitejších podmienkach sú súčasťou  úspešných výskumných projektov.“

Ján Pallo, člen správnej rady nadácie Petit Academy

Prednáška profesora Klitzinga je ďalším pokračovaním programu Nobel Prize Lecture Series, ktorého cieľom je priniesť študentom a odbornej verejnosti možnosť osobne sa stretnúť s laureátom Nobelovej ceny. V rámci programu už na Slovensku prednášali osobnosti ako Robert J. Aumann (2008), Edward C. Prescott (2009), Robert A. Mundell (2010), Edmund S. Phelps (2010), Oliver E. Williamson (2011), Eric S. Maskin (2013) a Finn Erling Kydland (2015).

Prednáška vznikla v spolupráci Nadácie Tatra banky, Nadácie Petit Academy, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podujatie bude prenášané online na: www.nadaciatatrabanky.sk/klitzing.

Značky: