Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Mercedes-Benz uzatvára obeh látok so spoločnosťou BASF a start-upom Pyrum Innovations AG
  • Chemická recyklácia umožňuje po prvýkrát vyrobiť recyklovaný plast s vlastnosťami nového plastu pre technicky náročné a pre bezpečnosť relevantné konštrukčné diely vozidiel Mercedes-Benz
  • Pyrolýzny olej zo starých pneumatík a certifikovaný biometán nahrádzajú fosílne suroviny podľa metódy rovnováhy biomasy
  • Prvými konštrukčnými dielmi, ktoré sa dostanú do sériovej výroby v tomto roku, sú kľučky predných dverí v tvare oblúka v Triede S a v EQE

„Na ceste do plnoelektrickej budúcnosti prehodnocujeme zloženie všetkých materiálov v našich vozidlách. Pri šetrení zdrojov sa počíta každý krok. Spoluprácou s našou dodávateľskou sieťou spustíme už od tohto roku sériovú výrobu konštrukčných dielov do rôznych modelov vozidiel, pri ktorých budú fosílne suroviny nahradené pyrolýznym olejom, ktorý pochádza okrem iného z recyklovaných starých pneumatík vozidiel Mercedes-Benz. Na tento účel máme v úmysle každoročne chemicky zrecyklovať niekoľko stoviek ton starých pneumatík z vozidiel Mercedes-Benz a výsledný plastový materiál vrátiť späť do našich nových vozidiel. Spolu s našimi partnermi uzatvárame obeh a aktívne podporujeme rozvoj inovatívnych procesov recyklácie,“ hovorí Markus Schäfer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup. Cieľom spoločnosti Mercedes-Benz AG je čoraz viac oddeľovať spotrebu zdrojov od rastu výroby. Spoločnosť sa usiluje, aby do roku 2030 zvýšila podiel recyklovaných materiálov v autoparku osobných motorových vozidiel v priemere na 40 percent.

Mercedes-Benz spolupracuje na uzatvorení obehu materiálov starých pneumatík s rôznymi partnermi. Podnik sa okrem iného spolieha na chemickú recykláciu spoločnosti BASF. Spoločnosť Pyrum Innovations AG zaoberajúca sa technológiou pyrolýzy najskôr vyrobí pyrolýzny olej z opotrebovaných pneumatík. Spoločnosť BASF tento olej následne skombinuje s biometánom z poľnohospodárskeho odpadu. Použitím týchto dvoch surovín možno vytvoriť materiál s vlastnosťami úplne nového plastu. Plast je certifikovaný podľa takzvanej „metódy rovnováhy biomasy“: nezávislá certifikácia potvrdzuje, že partner nahradil množstvá fosílnych zdrojov potrebných na konečný produkt obnoviteľnými surovinami a pyrolýznym olejom z recyklovaných starých pneumatík. Kombinácia pyrolýzneho oleja zo starých pneumatík a biometánu sa používa v rámci spolupráce medzi spoločnosťami Mercedes-Benz a BASF po prvýkrát.

Zhodnocovanie sekundárnych materiálov znižuje využívanie fosílnych palív, ako aj emisnú stopu CO2 plastu. Po prvýkrát má inovatívny recyklovaný plast rovnaké vlastnosti ako nový plast vyrobený z fosílnych surovín. To znamená, že môže byť použitý aj ako rýchla náhrada klasického plastu v už prebiehajúcej sériovej výrobe. Zároveň spĺňa požiadavky na vysokú kvalitu značky Mercedes-Benz – najmä pokiaľ ide o lakovanie a bezpečnosť pri náraze. S týmito vlastnosťami ponúka proces možnosť výmeny veľkého množstva konštrukčných dielov vyrobených z primárneho plastu vo vozidle.

Tento rok budú EQE a Trieda S prvými sériovými modelmi s kľučkami dverí v tvare oblúkov, pri ktorých výrobe boli fosílne suroviny nahradené biometánom a pyrolýznym olejom z recyklovaných starých pneumatík. V Triede S bude aj absorbér nárazov založený na tejto kombinácii surovín – konštrukčný diel, ktorý ako súčasť prednej časti vozidla zaisťuje ešte rovnomernejšie rozloženie sily pôsobiacej na druhé vozidlo v prípade čelného nárazu. Pripravované nové modely, ako napríklad EQE SUV, budú mať tiež kľučky dverí v tvare strmeňov vyrobené z inovatívneho plastu. V budúcnosti sa má postupne zvyšovať využívanie udržateľnejšieho recyklovaného materiálu a chemická recyklácia v kombinácii s nábehom metódy rovnováhy biomasy sa má využívať aj pre ostatné plastové konštrukčné diely vo vozidle. V súčasnosti sa skúmajú vhodné možnosti využitia.

Inovatívny výrobný proces

Na rozdiel od mechanickej recyklácie je chemická recyklácia vhodná najmä na výrobu konštrukčných dielov, ktoré podliehajú vysokým požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť. Chemická recyklácia preto nie je len užitočným doplnkom k mechanickej recyklácii. Je to rozhodujúci krok k čo najvyššej, ekologicky a ekonomicky výhodnej recyklácii odpadového materiálu. Znížením potreby fosílnych zdrojov má tento proces potenciál oddeliť výrobu vysokokvalitných plastov pre široké spektrum aplikácií od spotreby surovej ropy.

Trvalá udržateľnosť v spoločnosti Mercedes-Benz

Mercedes-Benz sa dôsledne usiluje dosiahnuť cieľ CO2 neutrality naprieč celým hodnotovým reťazcom v autoparku nových vozidiel od roku 2039. Pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, osobitná pozornosť sa venuje šetrnému zaobchádzaniu so zdrojmi. S prístupom „Dizajn pre životné prostredie“ výrobca vozidiel zohľadňuje spotrebu zdrojov už na začiatku vývoja produktu. Mercedes-Benz spolu so svojimi partnermi skúma trvalo udržateľnejšie materiálové technológie a intenzívne pracuje na uzatváraní materiálových obehov. V kombinácii s metódou rovnováhy biomasy je chemická recyklácia inovatívnym procesom, ktorý tento prístup zohľadňuje.

Ďalšie informácie o využívaní trvalo udržateľných materiálov v značke Mercedes-Benz nájdete tu.

Ďalšie informácie o spoločnosti Pyrum Innovations AG nájdete tu.

Ďalšie informácie o spoločnosti BASF nájdete tu.

Značky: