Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa posledného prieskumu, ktorý zrealizoval v roku 2017 Eurobarometer, si Slováci riziko odcudzenia či zneužitia platobnej karty príliš neuvedomujú. Len 32 % z opýtaných uviedlo, že sa obáva o bezpečnosť pri platbe online.

K zneužitiu platobnej karty však dochádza aj v prípade Slovákov pomerne často. Rizikové sú v letných mesiacoch najmä platby kartou na dovolenkách doma i v zahraničí. Ľudia by si mali, podľa IT experta zo spoločnosti Aliter Technologies Daniela Suchého, dávať pozor najmä na to, aby kartu nedávali z rúk. „Debetné či kreditné karty obsahujú všetky potrebné informácie pre vykonanie platby. Pre zníženie rizika zneužitia karty sa odporúča odstrániť zo zadnej strany karty tzv. CVV (“Card Verification Value”), resp. CSC  (“Card Security Code”) kód. Tu je však dôležité dodržať podmienky používania karty. Predtým si tento kód nezabudnite uchovať na bezpečnom mieste – ideálne v zabezpečenom úložisku hesiel napr. vo vašom telefóne. Bez znalosti tohto 3- alebo 4-miestneho kódu, nebude páchateľ vedieť vykonať online platbu,“ hovorí expert.

Stáva sa, a to nielen na dovolenkách v zahraničí, že odovzdáme platobnú kartu čašníkovi alebo predajcovi, aby zrealizoval platbu a my nemáme žiaden očný kontakt, a nevieme, kde sa naša karta práve nachádza. Stačí si ju len odfotiť telefónom, keďže všetky údaje potrebné k platbe sú na nej natlačené a môže dôjsť k jej zneužitiu. „Často sa tiež stáva, že používateľ má v peňaženke, resp. na spoločnom mieste s platobnou kartou aj informáciu o PINe ku karte pre vykonanie platby. V takomto prípade je finančná strata takmer istá,“ vysvetľuje Daniel Suchý a dodáva: „Aj s chýbajúcim PIN kódom však môže prísť k úniku financií. Stačí, aby si niekto opísal všetky potrebné údaje z vašej karty, pripadne načítal údaje z karty skenerom a následne ich použil pri online platbe.“ Aj preto odborník odporúča nastaviť si dvojfaktorovú autentifikáciu, teda tzv. druhé potvrdenie o platbe. „Môže to byť či už formou SMS správy s dodatočným kódom alebo napríklad autorizáciou platby v zabezpečenej bankovej aplikácii,“ vysvetľuje Suchý.

Naopak, za pomerne bezpečné považuje odborník online mobilné platby ako napríklad Google Pay, Apple Pay a pod. „Tie využívajú sofistikované metódy zabezpečenia akými sú tokenizácia a viacfaktorová autentifikácia. Na vykonanie platby, sa v nich namiesto čísla účtu používa séria náhodne vygenerovaných čísel (token), takže citlivé bankové dáta nie sú vystavené zneužitiu. Pre realizáciu platby je potrebné dvojfaktorové overenie – na to je možné použiť odtlačok prsta, alebo jednorazový kód,“ dodáva Suchý.

Pri online platbách, kde netreba fyzicky použiť kartu v termináli upozorňuje odborník na bezpečnú metódu tzv. jednorazovej online karty. „Mnohé banky dnes ponúkajú možnosť vygenerovať jednorazovú online platobnú kartu určenú špeciálne len na túto jednu platbu, takže sa nemusíte báť, že by dáta o vašej karte boli uložené v cudzom počítači či prehliadači, prípadne že by sa dostali do nesprávnych rúk,“ vysvetľuje Daniel Suchý z Aliter Technologies.

V prípade, že vám platobnú kartu ukradli, prípadne máte podozrenie, že mohla byť skopírovaná alebo dáta z nej odpísané neznámym človekom, odborník odporúča kartu ihneď zablokovať, aby neprišlo k škodám. „Rozhodne odporúčam kartu preventívne zablokovať a nečakať kým sa niečo stane. Mnoho slovenských bánk ponúka možnosť zablokovať kartu online cez aplikáciu, prípadne sa dá obrátiť na infolinku,“ uzatvára Suchý.

Značky: