Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cestujúci v rámci Európskej únie a pri cestách z Európskej únie majú právo na odškodnenie v prípade problémov pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami, vrátane lietadiel, vlakov, autobusov a lodí.

Tieto práva sú upravené priamo účinnými európskymi nariadeniami. Zahŕňajú najmä práva plynúce zo zrušenia cesty, z dlhšieho oneskorenia, ale aj prípady stratenej alebo zablúdenej batožiny. Niektorí dopravcovia, najmä železniční, poskytujú odškodnenie aj nad rámec týchto všeobecných nariadení.

Blíži sa leto, čas prázdnin a dovoleniek, a mnoho spotrebiteľov bude v tejto dobe viac využívať verejnú dopravu. „Spotrebitelia by si mali byť vedomí, že cestovanie verejnými dopravnými prostriedkami im voči dopravcom prináša významné práva,“ uvádza Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest, a dodáva: „Cestujúci niekedy z neznalosti alebo v dôsledku tzv. racionálnej apatie tieto práva neuplatňujú alebo na ne rezignujú. Nie je na to však dôvod.“

V leteckej doprave dochádza k mnohým zmenám pri letoch i v prípadoch ich oneskorenia. „V prípade odopretia nástupu na palubu, zrušenia alebo významného oneskorenia letov, ak odlietate z letiska, ktoré sa nachádza na území EÚ s ktorýmkoľvek dopravcom alebo odlietate z tretej krajiny s európskym dopravcom, máte právo na bezplatnú starostlivosť, ktorá zahŕňa: ubytovanie a občerstvenie, zabezpečenie prepravy náhradným letom alebo aj finančné odškodnenie, a to za presne definovaných podmienok,“ uvádza Eduarda Hekšová a dopĺňa: „Cestujúci nemajú právo na finančné odškodnenie v prípadoch oneskorenia alebo zrušenia letu, pokiaľ tieto situácie nastanú z dôvodu vyššej moci, za čo sa považuje napríklad nepriaznivé počasie.“

Odškodnenie v leteckej doprave je odstupňované podľa vzdialeností:

  • 250 EUR pri všetkých letoch s dĺžkou do 1500 kilometrov.
  • 400 EUR pri všetkých letoch v rámci EÚ dlhších ako 1500 kilometrov a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1500 kilometrov do 3500 kilometrov.
  • 600 EUR pri všetkých ostatných letoch.

Výška kompenzácie môže byť znížená o polovicu, a to v závislosti od ponúknutého náhradného dopravného spojenia. V prípade zrušenia letu, dopravca musí cestujúcemu poskytnúť presmerovanie a potrebnú starostlivosť.

V železničnej doprave má cestujúci nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vlaku. „Ak je oneskorenie medzi východiskovou a cieľovou stanicou 60 až 119 minút, môže cestujúci požadovať odškodnenie vo výške 25 % ceny cestovného lístka,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová a dodáva: „Pri oneskorení presahujúcom 120 minút je výška kompenzácie 50 % ceny cestovného lístka.“ Ani v jednom prípade cestujúci nestráca nárok na prepravu. Dopravca je povinný vyrovnať odškodnenie do jedného mesiaca od podania žiadosti, a to vo forme poukážok alebo iných služieb, prípadne cestujúceho odškodní finančne, ak o to cestujúci požiada. Niektorí dopravcovia poskytujú aj nadštandardné kompenzácie za oneskorenie, o ktoré cestujúci nemusí žiadať. Vždy však platia základné práva na odškodnenie, ktoré sú dané európskym nariadením.

Vo verejnej autobusovej a autokarovej doprave sa s ohľadom na ťažko predvídateľné pomery na cestách nerieši meškanie nabrané na ceste, ale zrušenie autobusového spoja, nezabezpečenie rezervovanej dopravy (tzv. overbooking) alebo oneskorenie pri odchode autobusu z terminálu o viac ako 120 minút, a to iba pri diaľkovej doprave presahujúcej 250 km. „V týchto prípadoch má cestujúci nárok na a) pokračovanie alebo presmerovanie do cieľového miesta určenia, bez akýchkoľvek ďalších nákladov a pri najbližšej príležitosti alebo b) náhradu cestovného a prípadnú bezplatnú spiatočnú prepravu autobusom alebo autokarom do pôvodného miesta odchodu,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová a upresňuje: „Ak dopravca cestujúcemu takéto možnosti neponúkne, má cestujúci právo na náhradu cestovného a na náhradu škody vo výške 50 % ceny cestovného. Dopravca je povinný túto čiastku vyplatiť v lehote jedného mesiaca od podania žiadosti o náhradu.“

Podobné práva zaručujú právne predpisy aj v prípade zrušenia cesty loďou, oneskorenie pri odchode lode a oneskorenie samotnej plavby loďou. „Tieto práva si budú cestujúci uplatňovať najmä pri cestovaní trajektmi na mori,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová a uzatvára: „Príkladom je oneskorený príjazd do cieľovej destinácie o viac ako 1 hodinu. V tomto prípade môže byť nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vo výške 25 % až 50 % ceny cestovného lístka.“

Značky: