V Českej republike sa zvýšila hustota na 135 robotov na 10 000 pracovníkov.

Spoločnosť OnRobot oznámila, že 23% rast predaja kolaboratívnych robotov v roku 2018 (podľa najnovšej správy World Robotics Report publikovanej IFR) potvrdzuje silný dopyt po koncových nástrojoch (EOAT). V roku 2018 bolo podľa správy IFR po celom svete predaných takmer 14 000 nových ramien kolaboratívnych robotov. Ak tento rast bude pokračovať rovnakým tempom, potom sa v priebehu troch rokov trh s cobotmi prakticky zdvojnásobí a bude predstavovať veľkú príležitosť pre dodávateľov koncových nástrojov, ako je OnRobot.

Vôbec po prvý raz obsahuje správa World Robotics Report špeciálnu analýzu trhu kolaboratívnych robotov (cobotov). IFR správa zdôrazňuje, že jedným z kľúčových motorov rozšírenia cobotov budú inteligentné komponenty typu inteligentných uchopovačov s plug&play rozhraním a jednoduchým programovaním.

Enrico Krog Iversen, výkonný riaditeľ OnRobot, víta najnovšiu správu ako potvrdenie, že tieto trendy sú v súlade s víziou, ktorou sa vydala spoločnosť OnRobot: „Významný nárast inštalácií cobotov ukazuje, že naše nové riešenie One System ponúkajúce jednotné mechanické a elektronické rozhranie medzi akýmkoľvek koncovým nástrojom OnRobot a akýmkoľvek dodávateľom robotických ramien je krok správnym smerom.“

„Na tomto rastúcom trhu sa chceme stať globálne najväčším dodávateľom koncových nástrojov. Cieľom je rozšíriť portfólio našich produktov zo súčasných 10 na 50 do konca budúceho roka. S jednotným robotickým systémom, jednotnou programovacou a školiacou platformou a jedným kontaktným miestom majú teraz výrobné firmy prístup ku kompletnému súboru nástrojov kompatibilných s akýmikoľvek robotmi a takmer k neobmedzeným možnostiam kolaboratívnych aplikácií.“

V České republike bolo v roku 2018 predaných viac ako 2 700 všetkých priemyselných robotov (vrátane cobotov), pričom ich hustota sa zvýšila zo 119 na 135 robotov na 10 000 pracovníkov. Na Slovensku vzrástla hustota využívaných robotov na 165 na 10 000 pracovníkov. Lídrami na globálnom trhu sú Singapur (s hustotou 831 robotov), Južní Kórea (774 robotov) a Nemecko (338 robotov). V roku 2018 bolo dodaných na globálny trh celkom 422 000 priemyselných robotov, teda o 6 % viac ako v roku 2017.

Zdroje:

https://ifr.org/downloads/press2018/Robot_Densities_by_country_WR2019_graph.jpg

Značky: