Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výskumníci a študenti FIIT STU v Bratislave majú vďaka spolupráci s ON Semiconductor Slovakia a.s. k dispozícii moderný špecializovaný hardvér na výskum a vývoj v oblasti IoT.

„Našim akademickým pracovníkom a študentom sa vždy snažíme zabezpečovať najmodernejšie IT technológie, aby s nimi mohli realizovať výskum a vývoj. Teší nás, že jedným z našich partnerov na tomto poli je aj spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, ktorá v týchto dňoch darovala našej fakulte hardvér. V mene FIIT STU sa chcem za cenný dar spoločnosti ON Semiconductor Slovakia poďakovať,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Aj vďaka tejto spolupráci budú absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave lepšie pripravení na vstup na trh práce, kde dlhodobo chýbajú tisíce informatikov. V rámci daru fakulta prevzala hardvérové vývojové dosky s debuggerom, vývojové dosky pre Internet vecí (Internet of Thing – IoT), kamery, wifi a LCD moduly, Bluetooth Low Energy IoT vývojové dosky, Low Power System-on-Chip vývojové dosky a detekčný systém pracujúci na princípe radaru využívajúci laserové svetlo (LiDAR).

„ON Semiconductor Slovakia podporuje spoluprácu s akademickou sférou. Na slovenských vysokých školách je jednak potrebné budovať odborné zázemie, špecificky v oblastiach, ktoré sú doležité pre zabezpečenie konkurencieschopnosti a rozvoj Slovenska v meniacom sa prostredí, a na druhej strane si plne uvedomujeme personálny odborný potenciál, s ktorým chceme rozvíjať aj naše know-how,“ povedal Ing. Andrej Tomašik, Generálny riaditeľ  z ON Semiconductor Slovakia, a.s..

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

  • Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET, ktorú má aj Cambridge či Ofxord na svojich technických smeroch (http://bit.ly/FIIT_akred).
  • Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
  • Najmladšia fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
  • Jedna z dvoch slovenských fakúlt v medzinárodnom združení Informatics Europe, ktorého cieľom je zlepšovanie kvality výskumu a výučby v oblasti informatiky a IT.
  • Absolventi majú najvyššie priemerné platy a sú najžiadanejší na trhu práce.
  • Fakulta s najlepšou návratnosťou financií vynaložených na študentov. Už po 2,16 roku od úspešného ukončenia štúdia sa vrátia štátu všetky financie vynaložené na študenta.

Značky: