Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kvôli epidémii sa technologický pokrok zrýchlil natoľko, že vedecko-fantastické filmy sa odrazu zdajú reálne. Už to nie je a ani nikdy nebude fyzický svet a oddelený digitálny svet. Žijeme v dobe, kedy je fyzický svet neoddeliteľný od digitálnej zložky. Kto nebude dostatočne digitálny, vypadne z obrovskej časti reálneho sveta. Kto nepochopí riziká digitálnej reality, vypadne z nej tiež. Kto nedokáže v súčasnej situácii pracovať na diaľku, je existenčne ohrozený. Zároveň však ten, kto pracuje z domu a nevie sa chrániť pred útokmi, je taktiež existenčne ohrozený.

„Je najvyšší čas začať chápať zmenu reality. Toto nie je iná liga. Toto je iný šport,“ hovorí Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia Riadenie rizík KPMG Slovensko.

Pavol Adamec

Pavol Adamec

Pavol je absolventom inžinierskeho štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v oblasti Informatika. Počas svojej odbornej kariéry od roku 1994 pracoval prevažne v oblasti technológií a riadenia rizika. Cez svoje pôsobenie vo viacerých spoločnostiach získal skúsenosti vzťahujúce sa k technológiám a riadeniu rizika tak z pohľadu klienta ako aj poradenskej firmy. Je držiteľom viacerých profesných certifikátov – Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT).

Aké technologické trendy môžeme očakávať?

  1. Pracovať prostredníctvom digitálnych technológií budeme aj naďalej

Rýchle zavedenie online nástrojov boli reakciou na lock-down. Kvôli práci z domu budovali organizácie virtuálne priestory, ktoré pomáhajú ľuďom zostať v spojení. V KPMG sme sledovali rýchle nasadenie Microsoft Teams na viac ako 260 000 používateľov v celej globálnej organizácii dva roky pred plánovaným termínom a od marca minulého roku sme zorganizovali takmer 300 miliónov virtuálnych stretnutí. S pribúdajúcimi novými funkciami musia byť organizácie pripravené na vývoj takéhoto digitálneho pracoviska v extrémne rýchlom tempe, aby boli schopné poskytnúť najmodernejšiu používateľskú skúsenosť, akú ľudia očakávajú.

  1. Potreba cloudových riešení

Veľká časť našich životov sa presunula online. Nápor v práci na diaľku, online obchody a nekonečné streamovanie obsahu z pohodlia našich gaučov podnietili väčšiu potrebu cloudových riešení, čo viedlo k dvojcifernému tempu rastu. Tieto riešenia pomáhajú podnikom zvýšiť produktivitu, efektivitu a inovovať.

  1. Cyber security zostane top prioritou

Podvodné e-maily a textové správy nám prichádzajú v čoraz väčšom množstve. Nezastavili sa ani počas pandémie. Prieskum CIO Harvey Nash / KPMG 2020 zistil že, 41 % organizácií zaznamenalo v tomto období zvýšený počet incidentov, ide najmä o phishing a útoky škodlivého softvéru, ktoré sa zameriavajú na zamestnancov pracujúcich z domu. Zabezpečenie sietí teda zostáva naďalej najvyššou prioritou pre väčšinu firiem a je spojené so vzdelávaním zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

  1. Technológia, ktorá prináša udržateľnosť

Štúdia CEO KPMG 2020 potvrdzuje, že lídri uznávajú témy ESG nielen ako globálnu výzvu alebo regulačný problém, ale aj ako príležitosť na prebudovanie svojej organizácie. Podporujú tak udržateľné hospodárstvo, vytvárajú konkurenčnú výhodu, ovplyvňujú rozhodnutia kupujúcich a priťahujú nové talenty do firiem. Až 71 % respondentov prieskumu tvrdí, že chce pozitívne zmeniť a nezaťažovať životné prostredie, ktoré sa počas pandémie výrazne zlepšilo. Vďaka technológii dnes už vieme predpovedať a analyzovať náš vplyv na životné prostredie a optimalizovať procesy tak, aby sme dosiahli zníženie odpadu i úsporu energie.

Značky: