Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Komplexné riadenie identít z jedinej platformy vylepšuje používateľské rozhranie, pridáva nové mobilné funkcie a posilňuje súlad s predpismi

Spoločnosť Oracle oznamuje rozsiahlu aktualizáciu svojho riešenia Oracle Identity Management. Organizácie teraz dostávajú do rúk jediné jednoducho použiteľné rozhranie, ktoré umožňuje riadenie bezpečného prístupu k aplikáciám, či už ide o aplikácie mobilné, cloudové alebo on-premise (na vlastnej infraštruktúre).

Podniky okrem rastúcich bezpečnostných rizík musia dnes riešiť aj stále väčšiu zložitosť svojho IT prostredia. Stoja pred úlohou zaistiť hladký a bezpečný prístup k širokej škále aplikácií zo stále väčšieho množstva zariadení. Najnovšia verzia riešenia Oracle Identity Management 11gR2 Patchset 3 pomáha tento problém riešiť integráciou produktu Enterprise Mobility Management do celého balíka. Táto integrácia zjednocuje mobilné zabezpečenie, riadenie identít a riadenie zhody s predpismi (regulačnými požiadavkami) do jedinej konsolidovanej platformy.

„Digitálne technológie ako cloud, sociálne siete či mobilita sa dnes stávajú v podnikovom prostredí normou a vytvárajú nový súbor výziev komplexného zabezpečenia,“ uviedol Tim Taylor, senior director product management, Oracle. „Aby sme organizáciám umožnili efektívnu reakciu na tieto požiadavky, najnovšia verzia riešenia Oracle Identity Management integruje mobilné zabezpečenie a riadenie identít. Výsledkom je jeden konsolidovaný kód, jediné používateľské rozhranie i workflow. Táto integrácia pomáha organizáciám lepšie plniť bezpečnostné výzvy aj prísne regulačné predpisy.“

Integrácia mobilnej bezpečnosti do riešenia Oracle Identity Management umožní organizáciám zabezpečiť mobilných zamestnancov a spravovať mobilné zariadenia, ale aj mobilné aplikácie, obsah (dáta) a identity. Riešenie spoločnosti Oracle prekonáva konkurenciu pokročilým jednotným prihlasovaním (SSO, single sign-on) a autentizáciou založenou na kontexte. Aktualizované riešenie Oracle Identity Management navyše zahŕňa aj nové používateľské rozhranie, ktoré zjednodušuje interakcie koncových používateľov so systémom vrátane prihlasovania, a obmedzuje tak množstvo žiadosti na helpdesk.

Pomocou najnovšej verzie riešenia Oracle Identity Management 11gR2 Patchset 3 poskytuje spoločnosť Oracle zákazníkom najpokročilejšiu a najkomplexnejšiu platformu na riadenie identít. Organizácie môžu vďaka tomu plne využívať potenciál cloudových a mobilných aplikácií bez toho, aby pritom došlo k ohrozeniu cenných podnikových dát.

Ako ďalšie vylepšenie celej platformy spoločnosť Oracle takisto predstavila nové funkcie na riadenie identít, ktoré zákazníkom umožňujú jednoduchšie dosiahnutie súladu s auditom. Do tejto skupiny noviniek patrí napr. rozdelenie povinností alebo správa rolí počas ich celého životného cyklu. Vďaka zahrnutiu týchto funkcií do platformy na riadenie identít môžu zákazníci zjednodušiť správu svojich systémov, zložitosť ich nasadzovania aj dlhodobé poplatky za údržbu.

Podrobnejšie informácie (v angličtine)

Značky: