Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Orange dnes rozšíril základňu členských spoločností Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva je vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v digitálnej ekonomike. Prijímanie nových členov prebehlo v centrále Orangeu za prítomnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela, prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského a Jozefa Kolára, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR.

Digitálna gramotnosť patrí k dlhodobým prioritám spoločnosti Orange. Už od roku 2007 prispieva k šíreniu osvety, ako zodpovedne používať nové technológie, spoznať riziká online sveta a dokázať ich identifikovať deťmi i ich rodičmi. Prostredníctvom informačno-vzdelávacích aktivít na základných a stredných školách a projektu detinanete.sk pod vedením detskej psychologičky Márie Tóthovej-Šimčákovej už niekoľko rokov pomáha chrániť deti a mládež v kyberpriestore. Účel týchto projektov Orange každoročne zdôrazňuje práve v tento deň – 8. februára – v Deň pre bezpečnejší internet. Orange taktiež priamo podporuje pedagógov a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania vďaka svojmu grantovému programu e-Školy pre budúcnosť, ktorý je zameraný na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennom živote.

Členstvom v Digitálnej koalícii chce Orange pomôcť ambícii zaviesť e-learning do procesu rekvalifikácie a celoživotného vzdelávania pre oblasť IKT, podporiť účasť verejnosti na IT Fitness teste a pokračovať vo vlastných aktivitách, ktoré v tejto oblasti realizuje. „Veľmi sa teším, že sme dnes na pôde Orangeu privítali takýchto mimoriadnych hostí. Prijatím medzi členov Digitálnej koalície sa nám otvoria nové možnosti spolupráce, ktoré podporia našu snahu o zlepšenie digitálnej gramotnosti na Slovensku. Nástupom technológie 5G v najbližších rokoch môžeme s istotou predpovedať aj nové príležitosti na rozvoj digitálnej ekonomiky a s tým súvisiacu potrebu digitálnych zručností pracovnej sily,“ uviedol Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.