Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet zákazníkov Orangeu v prvom polroku 2015 opäť rástol.

K 30.6. 2015 evidoval Orange spolu 2,863 milióna zákazníkov mobilných služieb, o 3 % viac ako pred rokom. Počet zákazníkov fixného internetu a digitálnej televízie sa zvýšil o 15 % na viac než 218 tisíc. Pozitívne sa vyvíjali aj portácie. Stále viac zákazníkov si prenáša svoje číslo od konkurencie do Orangeu. Za posledných 6 mesiacov to bolo viac než 28 tisíc zákazníkov. Celkovo až 325 tisíc zákazníkov sa rozhodlo v období od 1.1. 2015 do 30.6. 2015 podpísať, alebo opätovne predĺžiť zmluvu na paušál, internet alebo televíziu.

Kľúčovými faktormi, ktoré prispeli k rastu zákazníckej bázy a celkovým prevádzkovým výsledkom, je dlhodobá a strategická orientácia Orangeu na vlastných zákazníkov. Orange aj v prvom polroku 2015 realizoval viacero aktivít, ktorými zvýhodňoval komunikáciu svojich zákazníkov a prinášal im benefity. Najvýznamnejšou z nich bolo uvedenie nového vernostného programu Orange výhody, ktorý predstavuje nový prístup Orangeu k odmeňovaniu zákazníkov za vernosť. Snahu Orangeu zvyšovať spokojnosť zákazníkov a prinášať im výhody za lojalitu si všímajú aj zákazníci konkurenčných operátorov, čoho dôkazom je stále rastúci počet prenesených čísel. Počet prenesených čísel od konkurencie do Orangeu významne narástol. Medziročne sa zvýšil o 52 % a prekročil 28-tisícovú hranicu. Naopak, počet čísel prenesených ku konkurencii medziročne klesol o 3,5 % na úroveň 38 tisíc.

Rástol aj počet zákazníkov mobilných dátových služieb. K 30.6. 2015 ich evidoval 1,17 milióna, z čoho 232 tisíc bolo aktívnych užívateľov 4G siete. Za prvých 6 mesiacov roku 2015 preniesli zákazníci mobilných dátových služieb až 5,62 mil. GB dát. Keďže Orange chce, aby užívateľské skúsenosti jeho zákazníkov s mobilným internetom boli čo najlepšie, v prvom polroku sa intenzívne sústreďoval na budovanie 4G siete. Za necelých 6 mesiacov ju dokázal sprístupniť do viac než 300 slovenských miest a obcí, vďaka čomu ju dnes môže využívať vyše 60 % Slovákov. Orange však nezabúda ani na svoju 3G sieť a aj naďalej sa bude zameriavať na jej rozširovanie.

Celkové finančné výsledky spoločnosti Orange Slovensko sa vyvíjali v súlade s očakávaniami, ktoré odzrkadľujú vývoj ekonomiky, ako aj situáciu na slovenskom a európskom telekomunikačnom trhu. Pokles výnosov sa Orangeu podarilo spomaliť a medziročne predstavuje 4 %. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.6.2015 dosiahli 274,7 mil. eur. V rámci výnosov z mobilných služieb boli tradične najrýchlejšie rastúcou zložkou výnosy z mobilných dátových služieb. Na celkových výnosoch tvorili 21 %, medziročne sa zvýšili o 19 %.