Orange uviedol Prima Kids a balík Prima Teen, ktoré sú určené pre deti a tínejdžerov. Mali by zabezpečiť komfortné používanie mobilného telefónu dieťaťu a rodičovi zase poskytnúť istotu, že je dieťa v bezpečí.

Súčasťou profilu je aj služba ESET Parental Control, ktorá umožňuje rodičom nastaviť obmedzenia pre využívanie telefónu a stanoviť tak čas, koľko sa deti môžu na telefóne hrať, surfovať na internete, aké aplikáciu môžu používať a taktiež blokovať nevhodný obsah. Rodič tiež vie vďaka GPS polohe  zistiť, kde sa jeho dieťa nachádza napríklad počas cesty zo školy domov. Táto služba je dostupná na alikvótnu časť zúčtovacieho obdobia a ďalšie zúčtovacie obdobie zadarmo. Následne je spoplatená 2 eurami mesačne.

Podmienkou využívania týchto služieb je, aby jeden z rodičov aktívne využíval paušál od Orangeu, na ktorý bude táto služba naviazaná.

Prehľad o spotrebe

Rodič môže prostredníctvom svojho paušálu so službou Obnova kreditu s paušálom  dieťaťu kredit pohodlne dobíjať už od 3 eur, pričom ho môže aj kedykoľvek jednorazovo navýšiť. Rodičia dostanú upozornenie formou SMS správy vždy, keď výška kreditu dieťaťa s Prima Kids klesne na jedno euro.

Prima Kids je vhodný  pre deti od 5 do 12 rokov. Stačí nastaviť sumu dobíjania s paušálom už od 3 eur mesačne a dieťa získa hovory za 0,08 eur za minútu a 0,04 eur za SMS a MMS do všetkých sietí na Slovensku.

Starším deťom môžu rodičia k profilu Prima Kids doaktivovať balík Prima Teen, kde okrem dobíjanej sumy od 3 eur získa dieťa aj balík za 9 eur mesačne, s ktorým okrem výhodnejšej tarifikácie na Prime má k dispozícii aj 100 minút a 50 SMS a MMS do všetkých sietí na Slovensku a  2 000 MB dát.

Po minutí obsahu balíka môže využívať dostupný kredit s tarifikáciou podľa profilu Prima Kids. 

Profil Prima Kids si každý zákazník môže prispôsobiť  a podľa svojich potrieb dokúpiť extra dáta aj balík nekonečných správ:

  • Balík PRIMA 100 MB s mesačným poplatkom 1 euro. Po prečerpaní dát z balíka môže rodič jednorázovo navýšiť objem dát opäť za 1 euro.
  • Balík PRIMA 500 MB s mesačným poplatkom 4 eurá. Po prečerpaní dát z balíka môže rodič jednorázovo navýšiť objem dát opäť za 4 eurá.
  • Balík PRIMA 1 GB s mesačným poplatkom 6 eur. Po prečerpaní dát z balíka môže rodič jednorázovo navýšiť objem dát opäť za 6 eur.
  • Balík PRIMA Nekonečné správy (SMS/MMS) za 3 eurá mesačne.

Viac informácií je dostupných aj na www.orange.sk/primakids.

Značky: